Là một nhóm vừa thật vừa ảo trên mạng cùng chung sở thích tìm hiểu triết lý Phật pháp ứng dụng vào đời sống, cùng giúp đỡ nhau đạt được mục tiêu Giác ngộ - Giải thoát - Trí tuệ

Tin hot!
Tổng Hợp Chuyện Bên Lề 81 - 120

Tổng Hợp Chuyện Bên Lề 81 - 120

Tổng hợp các bài viết trong chuyên mục Chuyện Bên Lề của tác giả Lý Tứ

Tổng Hợp Chuyện Bên Lề 41 - 80

Tổng Hợp Chuyện Bên Lề 41 - 80

Tổng hợp các bài viết trong chuyên mục Chuyện Bên Lề của tác giả Lý Tứ

bg
Kệ Khai Tâm - Lý Tứ

Kệ Khai Tâm - Lý Tứ

Bài kệ Khai Tâm giúp người tu hành thành tựu Vô Niệm, coi như mở cánh cửa Tâm Tông…

bg
Kệ Tụng Tâm Tông - Nhạn Quá Trường Không - Lý Tứ

Kệ Tụng Tâm Tông - Nhạn Quá Trường Không - Lý Tứ

Bài kệ Nhạn Quá Trường Không, nếu chúng ta tụng đọc thường xuyên, sẽ hộ trì rất...

Tản Mạn

Phiếm Đàm Của Lý Ngọc Hải ( Phần 4 )

"Sao y bản chính" từ Group Lý Gia !!!

Tản Mạn

Ba Lần Chuyển Trí

Phật đạo là đạo trí tuệ và Phật đạo lấy trí tuệ làm sự nghiệp (duy tuệ thị nghiệp) !!! Tuy nhiên, để có được thứ trí tuệ ấy và lấy...

Tản Mạn

Phiếm Đàm Của Lý Ngọc Hải (Phần 3)!!!

"Sao y bản chính" từ group Lý Gia !!!

Bài Viết Lý Tứ

Thơ Gởi Vợ Thằng Đậu Nhân Ngày 8/3

Vợ thằng Đậu, cháu dâu bác Ba Phi, xưa nay bản chất hậu đậu, nói năng tửng tửng, không biết thơ phú !!! Từ ngày trở thành HĐ Lý Gia,...

Bài Viết Lý Tứ

Tản Mạn Về Một Bài Viết Và Một Người Bạn

Thường Xuân Vân Đài, người bạn vong niên, Anh thầy giáo (nhà văn, nhà thơ, nhà Đạo học) tuổi đời chỉ vào hàng ba mươi cộng (30+) một...

Bạn cần hỗ trợ?