Là một nhóm vừa thật vừa ảo trên mạng cùng chung sở thích tìm hiểu triết lý Phật pháp ứng dụng vào đời sống, cùng giúp đỡ nhau đạt được mục tiêu Giác ngộ - Giải thoát - Trí tuệ

Tin hot!
Câu Chuyện Lý Gia - Gala Lời Tri Ân Còn Mãi !!!

Câu Chuyện Lý Gia - Gala Lời Tri Ân Còn Mãi !!!

Gala Lời Tri Ân Còn Mãi tuy chỉ mới ở dạng “thai nghén”, Phật đạo gọi là “khí phần”…Có...

Lạm Bàn Về Thiền Định

Lạm Bàn Về Thiền Định

Bài viết hy vọng có thể giúp bạn đọc nhận định thiền của Phật đạo là gì... Nó khác...

Tổng Hợp Chuyện Bên Lề 81 - 120

Tổng Hợp Chuyện Bên Lề 81 - 120

Tổng hợp các bài viết trong chuyên mục Chuyện Bên Lề của tác giả Lý Tứ

Tổng Hợp Chuyện Bên Lề 41 - 80

Tổng Hợp Chuyện Bên Lề 41 - 80

Tổng hợp các bài viết trong chuyên mục Chuyện Bên Lề của tác giả Lý Tứ

Câu Chuyện Lý Gia - Gala Lời Tri Ân Còn Mãi !!!

Câu Chuyện Lý Gia - Gala Lời Tri Ân Còn Mãi !!!

Gala Lời Tri Ân Còn Mãi tuy chỉ mới ở dạng “thai nghén”, Phật đạo gọi là “khí phần”…Có...

Lạm Bàn Về Thiền Định

Lạm Bàn Về Thiền Định

Bài viết hy vọng có thể giúp bạn đọc nhận định thiền của Phật đạo là gì... Nó khác...

bg
Kệ Khai Tâm - Lý Tứ

Kệ Khai Tâm - Lý Tứ

Bài kệ Khai Tâm giúp người tu hành thành tựu Vô Niệm, coi như mở cánh cửa Tâm Tông…

bg
Kệ Tụng Tâm Tông - Nhạn Quá Trường Không - Lý Tứ

Kệ Tụng Tâm Tông - Nhạn Quá Trường Không - Lý Tứ

Bài kệ Nhạn Quá Trường Không, nếu chúng ta tụng đọc thường xuyên, sẽ hộ trì rất...

Tản Mạn

Câu Chuyện Lý Gia - Gala Lời Tri Ân Còn Mãi !!!

Gala Lời Tri Ân Còn Mãi tuy chỉ mới ở dạng “thai nghén”, Phật đạo gọi là “khí phần”…Có nghĩa, hình hài, tướng mạo…vv…mới ở trong suy...

Tản Mạn

Lạm Bàn Về Thiền Định

Bài viết hy vọng có thể giúp bạn đọc nhận định thiền của Phật đạo là gì... Nó khác với các loại thiền thế gian như thế nào... Và,...

Bài Viết Lý Tứ

Bếp Nhà Lý Gia Vẫn Đỏ Lửa Hàng Ngày !!!

Kỷ niệm ba năm Fanpage Lý Tứ - Website LyTu.Vn - Group Lý Gia - Youtube Lý Gia đến với độc giả (28/06/2019 - 28/06/2022).

Sân Chơi Trực Tuyến

Đội Nhóm Thực Hành Đẳng Ngữ Môn !!!

Sân chơi trực tuyến Lý Gia bước vào đợt thử nghiệm mô hình “đội nhóm thực hành đẳng ngữ môn” !!! Đẳng ngữ môn là một môn học bắt buộc...