Cảm Nhận Bạn Đọc

Tâm Pháp Ngoại Truyện - Tâm Sự Của Lý Giác Thư

Chia sẻ của Lý Giác Thư với các HĐTM và độc giả về sự đại lợi ích của việc đọc và nghe tâm pháp.