Bài đăng

Tản Mạn

Câu Chuyện Lý Gia - Gala Lời Tri Ân Còn Mãi !!!

Gala Lời Tri Ân Còn Mãi tuy chỉ mới ở dạng “thai nghén”, Phật đạo gọi là “khí phần”…Có nghĩa, hình hài, tướng mạo…vv…mới ở trong suy...

Tản Mạn

Lạm Bàn Về Thiền Định

Bài viết hy vọng có thể giúp bạn đọc nhận định thiền của Phật đạo là gì... Nó khác với các loại thiền thế gian như thế nào... Và,...

Bài Viết Lý Tứ

Bếp Nhà Lý Gia Vẫn Đỏ Lửa Hàng Ngày !!!

Kỷ niệm ba năm Fanpage Lý Tứ - Website LyTu.Vn - Group Lý Gia - Youtube Lý Gia đến với độc giả (28/06/2019 - 28/06/2022).

Sân Chơi Trực Tuyến

Đội Nhóm Thực Hành Đẳng Ngữ Môn !!!

Sân chơi trực tuyến Lý Gia bước vào đợt thử nghiệm mô hình “đội nhóm thực hành đẳng ngữ môn” !!! Đẳng ngữ môn là một môn học bắt buộc...

Tâm Sự Huynh Đệ

An Ổn Tự Tâm Chẳng Cần Sách Vở

Tâm sự đong đầy niềm vui của Lý Nguyệt Hằng

Tâm Sự Huynh Đệ

Con Nguyện Theo Thầy Đến Vô Thượng Bồ Đề!

Tâm nguyện, tiếng lòng của Lý Thu Hằng

Bài Viết Lý Tứ

Bình Luận Mà Như Thông Điệp

Giọng văn của hai vị nữ nhi của Lý Gia sau khi đã trở thành Long Nữ nó hào sảng, rành mạch, vượt thoát, tâm huyết làm sao !!! Trong...

Sân Chơi Trực Tuyến

Mối Liên Hệ Giữa Vô Minh - Phiền Não Chướng - Sở Tri Chướng

Buổi sinh hoạt sân chơi trực tuyến Lý Gia với chủ đề Phiền Não Chướng và Sở Tri Chướng