Chuyện Bên Lề

Tổng Hợp Chuyện Bên Lề 81 - 120

Tổng hợp các bài viết trong chuyên mục Chuyện Bên Lề của tác giả Lý Tứ

Tổng Hợp Chuyện Bên Lề 41 - 80

Tổng hợp các bài viết trong chuyên mục Chuyện Bên Lề của tác giả Lý Tứ

Tổng Hợp Chuyện Bên Lề 1 - 40

Tổng hợp các bài viết trong chuyên mục Chuyện Bên Lề của tác giả Lý Tứ

Chuyện Ngài Ca Diếp Và Bộ Xương !!!

Từ lúc câu chuyện Ngài Ca Diếp Và Bộ Xương được nhắc đến trong lần sinh hoạt kì ...

Thấy Gì Qua Các Buổi Sinh Hoạt Trực Tuyến Của HĐ Lý Gia...

Có thể nói, sân chơi trực tuyến của Lý Gia là sự kế thừa hoàn hảo của gần mười n...

Đừng Có Tức !!!

Đại khái, khai thị ngộ nhập Phật tri kiến là cả một quá trình... Giống như học t...

Luận Về Tâm Thức Và Tâm Linh

“Không Giác Ngộ, hay những diễn giải vô căn cứ... chính là nguyên nhân của mọi n...

Kỷ Niệm Một Chuyến Đi !!!

Đến lúc đủ duyên, chỉ cần một vài câu khai thị, chỉ cần một mẫu chuyện có tính đ...

Ý Nghĩa Bài Kệ Truyền Pháp Của Phật Với Tổ Ca Diếp !!!

Để có thể thấu suốt thật nghĩa bài kệ này, cách tốt nhất là, hãy tu tập đến khi ...

Chỉ Thú Cốt Lõi Của Kinh Diệu Pháp Liên Hoa !!!

Trong thời gian qua, có rất nhiều HĐ chúng ta đọc tụng Diệu Pháp Liên Hoa !!! Bà...

Bàn Cờ Phật Đạo !!!

Phật đạo là một nền giáo dục tâm cơ, vì thế Phật đạo luôn có những nghĩa lí đặc ...

Lan Đột Biến Và Giác Ngộ Đột Biến !!!

Hãy làm một bông hoa “giác ngộ đột biến” mới có thể “nhiếp thọ chánh pháp vô dị ...

Văn Hóa Tùy Hỷ !!!

Xưng tán, khích lệ, an ủi, giúp nhau hưng phấn trong tu tập là nét "văn hoá rất ...

Các Loại Ngữ Ngôn Trong Phật Đạo !!!

Bài viết sẽ giúp HĐ Lý Gia bình tĩnh, dùng bản lĩnh có được từ Thẩm sát môn, Thấ...

Chánh Tư Duy - Trích Anh Lạc Luận 2

Chánh tư duy là, khi suy nghĩ như pháp đến rốt ráo thấu triệt một vấn đề hay một...

Ngộ Độc Phật Pháp !!!

Người ngộ độc Phật pháp nhẹ thì thành kẻ bất bình thường, tà kiến !!! Nặng quá t...

Bạn cần hỗ trợ?