Chuyện Bên Lề

Tổng Hợp Chuyện Bên Lề 81 - 120

Tổng hợp các bài viết trong chuyên mục Chuyện Bên Lề của tác giả Lý Tứ

Tổng Hợp Chuyện Bên Lề 41 - 80

Tổng hợp các bài viết trong chuyên mục Chuyện Bên Lề của tác giả Lý Tứ

Tổng Hợp Chuyện Bên Lề 1 - 40

Tổng hợp các bài viết trong chuyên mục Chuyện Bên Lề của tác giả Lý Tứ

Chuyện Ngài Ca Diếp Và Bộ Xương !!!

Từ lúc câu chuyện Ngài Ca Diếp Và Bộ Xương được nhắc đến trong lần sinh hoạt kì trước… Theo mình biết, câu chuyện đã trở thành đề...

Thấy Gì Qua Các Buổi Sinh Hoạt Trực Tuyến Của HĐ Lý Gia...

Có thể nói, sân chơi trực tuyến của Lý Gia là sự kế thừa hoàn hảo của gần mười năm thực hành Trò Chơi Trí Tuệ trước đó !!!

Đừng Có Tức !!!

Đại khái, khai thị ngộ nhập Phật tri kiến là cả một quá trình... Giống như học trò sau khi tốt nghiệp cấp ba, được nghe tư vấn tuyển...

Luận Về Tâm Thức Và Tâm Linh

“Không Giác Ngộ, hay những diễn giải vô căn cứ... chính là nguyên nhân của mọi nguyên nhân để thế giới tâm thức biến thành thế giới...

Kỷ Niệm Một Chuyến Đi !!!

Đến lúc đủ duyên, chỉ cần một vài câu khai thị, chỉ cần một mẫu chuyện có tính đương cơ... Vài câu khai thị, mẫu chuyện đúng thời...

Ý Nghĩa Bài Kệ Truyền Pháp Của Phật Với Tổ Ca Diếp !!!

Để có thể thấu suốt thật nghĩa bài kệ này, cách tốt nhất là, hãy tu tập đến khi nào giác ngộ thật sự để có thể chạm đến một tầng sâu...

Chỉ Thú Cốt Lõi Của Kinh Diệu Pháp Liên Hoa !!!

Trong thời gian qua, có rất nhiều HĐ chúng ta đọc tụng Diệu Pháp Liên Hoa !!! Bài viết sau, sẽ giúp các bạn có được cái nhìn tổng...

Bàn Cờ Phật Đạo !!!

Phật đạo là một nền giáo dục tâm cơ, vì thế Phật đạo luôn có những nghĩa lí đặc trưng cùng những ý nghĩa chuyên biệt liên quan đến...

Lan Đột Biến Và Giác Ngộ Đột Biến !!!

Hãy làm một bông hoa “giác ngộ đột biến” mới có thể “nhiếp thọ chánh pháp vô dị biệt” một cách hoàn hảo !!!

Văn Hóa Tùy Hỷ !!!

Xưng tán, khích lệ, an ủi, giúp nhau hưng phấn trong tu tập là nét "văn hoá rất riêng của Phật Đạo", điều này chỉ có trong Phật Đạo.

Các Loại Ngữ Ngôn Trong Phật Đạo !!!

Bài viết sẽ giúp HĐ Lý Gia bình tĩnh, dùng bản lĩnh có được từ Thẩm sát môn, Thấu thị môn mà các bạn đã học, biết cách nói như pháp,...

Chánh Tư Duy - Trích Anh Lạc Luận 2

Chánh tư duy là, khi suy nghĩ như pháp đến rốt ráo thấu triệt một vấn đề hay một nghĩa lý, tư duy cũng theo đó mà tịch diệt và an...

Ngộ Độc Phật Pháp !!!

Người ngộ độc Phật pháp nhẹ thì thành kẻ bất bình thường, tà kiến !!! Nặng quá thì điên đảo dẫn đến hại mình hại người không còn trí...

Bạn cần hỗ trợ?