Chuyện Trên Mây - Tác Giả Lý Tứ

Tác phẩm Chuyện Trên Mây của tác giả Lý Tứ là cuốn sách viết về nhiều chủ đề khác nhau của Phật đạo, trong đó mỗi bài viết được tiếp cận một cách thú vị, hóm hỉnh mà vẫn vô cùng sâu sắc.

Tháng 3 6, 2022 - 10:05
Tháng 1 28, 2023 - 14:59
 0  458
Chuyện Trên Mây - Tác Giả Lý Tứ
Chuyện Trên Mây - Tác Giả Lý Tứ

Chuyện Trên Mây
1 CTM.01 - Chúc Mừng Năm Mới 2020
2 CTM.02 - Bài Thơ Đầu Năm
3 CTM.03 - "Ăn Chay" Hay "Ăn Mặn"
4 CTM.04 - Chuyện Về "Vô Tu Vô Chứng"
5 CTM.05 - Bát Nhã Tâm Kinh
6 CTM.06 - "Độ Ta" Rồi Mới "Độ Nàng"
7 CTM.07 - Xô Dẹp Cái "Ngã" (Lý Gia Học Tập)
8 CTM.08 - Hai Câu Chuyện Kể: 1. Cần Có Địa Chỉ Của Người Nhận; 2. "Vô Đối Môn'' Và "Nàng"
9 CTM.09 - Người Bạn Mới Quen Từ "Fanpage Lý Tứ"
10 CTM.10 - "Bốn Loại Thiền" Phật Dạy 
11 CTM.11 - Cảm hứng Viết "Bài Tráng Ca Bất Tử"
12 CTM.12 - Con Chiên Lạc Bầy
13 CTM.13 - Bảy Câu Hỏi Về Sách "Vô Đối Môn"
14 CTM.14 - Lời Tri Ân "Đến Các Vị Trợ Duyên Năm Xưa Đã Giúp Lý Tứ Thấy Được Phật Đạo"
15 CTM.15 - Cảnh Báo "Bọn Sâu Xâm Hại Vườn"
16 CTM.16 - Sinh Nhật Houston (USA)
17 CTM.17 - Gợi Ý Lần 1 "Trò Chơi Trí Tuệ Kỳ 02/2019"
18 CTM.18 - "Bình" Và "Luận"
19 CTM.19 - Lão Sư Trương Tam - Những Điều Chưa Kể
20 CTM.20 - "Nhân Quả" và "Tham" Trong Phật Đạo
21 CTM.21 - Có Phải Phật Đạo Chủ Trương "Triệt Tiêu Tất Cả Lòng Tham"
22 CTM.22 - Thể Nhập Đại Đạo
23 CTM.23 - Vấn Nạn "Phiền Não Chướng và Sở Tri Chướng"
24 CTM.24 - Giới Thiệu Mười Một "Bài Kinh Phật"
25 CTM.25 - Tâm Sự Của Người Ăn ''Lụ Đạn"
26 CTM.26 - Đẳng Cấp Và phong Độ
27 CTM.27 - Cảm Xúc Khi Đọc Các Bài Viết Trả Lời "Trò Chơi Chí Tuệ" Của HĐTM
28 CTM.28 - Thực Phẩm Sạch
29 CTM.29 - Kinh "Thật" Hay Kinh "Giả"
30 CTM.30 - Tất Cả Chúng Sanh Đều Có "Phật Tánh"
(Nhất Thiết Chúng Sanh Giai Hữu Phật Tánh)
31 CTM.31 - Thành viên trung kiên 3 cõi
32 CTM.32 - Tám Câu Hỏi Về Ba Cuốn "Vô Đối Môn", "Tâm Pháp", "Phật Giáo Và Thiền" Đã Xuất Bản 
33 CTM.33 - Học Một Điều Để Bớt Ngu Một Điều
34 CTM.34 - Khái Quát Về 37 Phẩm Trợ Đạo
35 CTM.35 - Quả Ngọt Lý Gia
36 CTM.36 - Trao Đổi Về "Ngũ Trược"
37 CTM.37 - Con Đường Đưa Đến An Vui, Đến Trí Tuệ
38 CTM.38 - Đạo "Xuất Thế" Là Gì?
39 CTM.39 - Hữu Sư Trí Và Vô Sư Trí; Nhập Pháp Giới; Nhập Thế!
40 CTM.40 - Tản Mạn Về Câu Nói "Tam Giới Như Nhà Lửa"
41 CTM.41 - Dừng Phân Biệt - Điều Không Thể Trở Thành Có Thể!
42 CTM.42 - Người Tu Hành Lấy Gì Làm Gốc?
43 CTM.43 - Sự Khác Biệt Giữa Giác Lực - Huệ Lực - Bát Nhã Lực
44 CTM.44 - Cây Bồ Đề Của Lý Gia
45 CTM.45 - Tản Mạn Chuyện "Sống Chết" (Phần 1)
46 CTM.46 - Tản Mạn Chuyện "Sống Chết" (Phần 2)
47 CTM.47 - Thơ Ca Thời Dịch Dật!
48 CTM.48 - Cách Ly "Tâm" Để Trị Bịnh "Phiền Não"
49 CTM.49 - Chuồn Chuồn Cắn Rốn Biết Bơi
50 CTM.50 - Mỉm Cười Trước Cái Chết
51 CTM.51 - Phật Đạo Và Con Đường Tiến Hóa Như pháp!
52 CTM.52 - Kỷ Niệm Một Mùa Phật Đản
53 CTM.53 - Phản Hồi Các Bài Viết Từ "Lý Gia"
54 CTM.54 - Tri Ân Hạnh Phúc
55 CTM.55 - Chuyện Bướm Và Tằm
56 CTM.56 - Một Phen Giác Ngộ
57 CTM.57 - Viết Cho Những Người Bạn Trẻ
58 CTM.58 - Nhật Ký Một Ngày
59 CTM.59 - Chuyện Đừng Nên Tin
60 CTM.60 - Tu Hành Là Làm Cái Chi
61 CTM.61 - Hai Anh "Quảng Nôm" Luận Bàn Nghĩa ''Mạt Pháp"
62 CTM.62 - Hai Anh "Quảng Nôm" Bàn Về Xây Dựng
63 CTM.63 - Hai Anh "Quảng Nôm" Bàn Chuyện Sanh Tử
64 CTM.64 - Hai Anh "Quảng Nôm" Bàn Chuyện Đạo Phật và Phật Pháp
65 CTM.65 - Hai Anh "Quảng Nôm" Bàn Chuyện Tánh Không
66 CTM.66 - Hai Anh "Quảng Nôm" Bàn Chuyện Tu Sửa
67 CTM.67 - Hai Anh "Quảng Nôm" Bàn Chuyện Mần Chi
68 CTM.68 - Hai Anh "Quảng Nôm" Bàn Về Khác Biệt
69 CTM.69 - Hai Anh "Quảng Nôm" Luận Về Buông Xả
70 CTM.70 - Ba Vị Huynh Đệ Bàn Chuyện Xuất Thế
71 CTM.71 - Ba Vị Huynh Đệ Bàn Chuyện Đọc Kinh
72 CTM.72 - Ba Vị Huynh Đệ Luận Về "Ngã" Và "Vô Ngã"
73 CTM.73 - Ba Vị Huynh Đệ Luận Về Phật Tánh
74 CTM.74 - Chuyện Người Và Quỷ
75 CTM.75 - Ba Vị Huynh Đệ Bàn Về giác ngộ
76 CTM.76 - Nhặt nhạnh
77 CTM.77 - Ba Vị Huynh Đệ Luận Về Kinh Kim Cang
78 CTM.78 - Ba Vị Huynh Đệ Luận Về Phước Đức
79 CTM.79 - Ba Vị Huynh Đệ Bàn Về Tam Vô Lậu Học
80 CTM.80 - Tản Mạn Về Việc Ăn Độn
81 CTM.81 - Ba Vị Huynh Đệ Bàn Về Lõi Cây
82 CTM.82 - Ba Vị Huynh Đệ Luận Về "Ngũ Nhãn"
83 CTM.83 - Ba Vị Huynh Đệ Luận Về Tâm Và Pháp
84 CTM.84 - Ba Vị Huynh Đệ Luận Về Các Tầng Bậc Giác Ngộ
85 CTM.85 - Ba Vị Huynh Đệ Luận Về Tu Tập
86 CTM.86 - Ba Vị Huynh Đệ Luận Về Cực Lạc
87 CTM.87 - Trò Chơi Trí Tuệ Kỳ 12/2016: Về Chánh Tinh Tấn
88 CTM.88 - Trò Chơi Trí Tuệ Kỳ 04/2020: Giáo Tông Và Tâm Tông

Bạn cảm nhận bài viết thế nào?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow