VỀ LÝ GIA

Các bạn!

Đại Gia Đình Lý Gia là một gia đình vừa ảo vừa thật, gồm những người (Huynh Đệ) ham thích tu tập theo Phật đạo, không phân biệt thành phần, xuất thân, tôn giáo, tuổi tác, trình độ văn hoá... Dưới sự dìu dắt của một cư sĩ, HĐ thường gọi tên là Lý Tứ!

Lý Gia không chủ trương theo một pháp môn hay tông phái nào. Tuỳ bịnh... cho thuốc, qua sông dùng thuyền, leo núi chống gậy, đường lộ đi xe, v.v... Nói chung, tuỳ căn, tuỳ cơ, tuỳ thời... mỗi HĐ Lý Gia ứng dụng lời dạy cụ thể của Phật vào một thời điểm nhất định, để lần lượt thành tựu ba mục tiêu của Phật đạo đề ra, đó là Giác Ngộ, Giải Thoát và Trí Tuệ!

Một bạn trẻ hỏi mình:
Thầy ơi! Lý Gia có đặt ra luật lệ gì không?
Trả lời:
- Lý Gia coi Phật pháp như một nền giáo dục, một thứ văn hoá, một tri thức tốt đẹp của nhân loại...
- Lý Gia không phải là một tổ chức nên không có luật lệ gì hết, và mình cũng “không đủ tư cách” để lập ra luật lệ ràng buộc người!

Nhưng mình thường khuyên HĐ của Lý Gia:
✽“Những gì luật pháp cấm, không nên làm”... Vì, luật pháp cấm mà làm, sẽ bị rắc rối trước pháp luật...!
✽“Những gì bà xã cấm, không nên làm”... Vì, trái lời bà xã, có ngày phải... ăn... cơm... tiệm! ... Ha ha ha ha!

Bạn ấy lại hỏi tiếp: Tại sao không thêm một điều nữa là: “Những gì Phật cấm, không làm”?
Trả lời: Lý Gia không phải chỉ có những người theo Đạo Phật, mà gồm những người theo các đạo giáo khác nhau, thậm chí có người không theo đạo nào... Cho nên, “đạo ai nấy giữ”!

Hỏi: Những người không theo đạo Phật có thể giác ngộ Phật pháp hay không?
Trả lời: Giác ngộ là ở “cái đầu”... Phật pháp thuộc về trí tuệ! Cho nên, chúng ta chỉ trao đổi với nhau Phật pháp, chứ ta không luận bàn về tôn giáo!

Lý Gia không phải là một tổ chức, nên không có địa chỉ cụ thể, người tu học hội đủ nhân duyên, sẽ trở thành bạn (HĐ) của Lý Gia! Lý Gia đề cao “Triết Lí Con Chuồn Chuồn”: Khi vui nó đậu, khi buồn thì nó cứ bay đi thoải mái...! ... Vui thì ở! ... Buồn thì đi!

Trong cuộc sống, tri thức không bao giờ thừa, nếu thấy thích, các bạn có thể tham gia NHÓM LÝ GIA để học tập, chia sẻ những tri thức tốt đẹp của Phật pháp... Biết đâu, một ngày đẹp trời, bỗng dưng ta giác ngộ thì hay biết mấy!

Chúc các bạn an vui!

(11-07-2019)
LÝ TỨ

Bạn cần hỗ trợ?