Chủ Đề: Trung Đạo

Vì sao người tu hành muốn thể nhập trung đạo, phải thấm nhuần hai pháp “chẳng tận hữu vi, chẳng trụ vô vi” !!! Tận hữu vi lỗi gì và trụ vô vi lỗi gì trên con đường tiến về trung đạo ???

Chủ Đề: Trung Đạo
Trò Chơi Trí Tuệ Số 07.2020

Các bạn !!! 

Thời gian vừa qua, HĐ chúng ta trao đổi và luận bàn nhiều về trung đạo !!! Đối với Phật đạo, trung đạo là con đường mà hết thảy người tu hành nhất định phải lãnh hội, phải thấu suốt và thể nhập thì, cơ may thành tựu trí tuệ tối thượng mới trở nên hiện thực !!! 

Để có thể khai phá trung đạo, rào cản đầu tiên đối với người tu hành gồm hai nghĩa hữu và vô !!! Nếu chưa thấu suốt thật nghĩa hai pháp này, việc tìm thấy trung đạo là không thể !!! Đây là lí do vì sao pháp môn “Tận vô tận giải thoát” xuất hiện !!! Và đây cũng là lí do vì sao Ngài Duy Ma Cật sau cái lặng yên để biểu lộ thế nào là bất nhị, đã trở thành đương cơ để Thế Tôn thuyết pháp môn Tận vô tận giải thoát !!! 

Để giúp các bạn thấu suốt thật nghĩa của hữu và vô !!! Trò Chơi Trí Tuệ kì này sẽ có một số câu hỏi liên quan đến chủ đề trên !!! Các câu hỏi như sau: 

1) Người tu hành thành tựu pháp môn nào của Phật đạo mới có thể thể nhập trung đạo ??? Vì sao cần thành tựu pháp môn đó trước, cơ may thể nhập trung đạo mới đến sau ??? Xin giải thích cụ thể ??? 

2) Phật dạy: “Chẳng tận hữu vi, chẳng trụ vô vi” !!! Hành động hay tạo tác nào của người tu hành là biểu hiện của “tận hữu vi” ??? Hành động hay tạo tác nào của người tu hành là biểu hiện thuộc về “trụ vô vi” trong Bồ Tát đạo ??? 

3) Vì sao người tu hành muốn thể nhập trung đạo, phải thấm nhuần hai pháp “chẳng tận hữu vi, chẳng trụ vô vi” !!! Tận hữu vi lỗi gì và trụ vô vi lỗi gì trên con đường tiến về trung đạo ??? 

4) Bản chất (thiệt tướng) của hai pháp hữu và vô là gì ??? Thấu suốt thiệt tướng của hữu và vô, người tu hành sẽ thấy được điều gì sau đó ??? Xin giải thích cụ thể về cái thấy này ??? 

Hạn chót nhận trả lời: Chủ Nhật, 30/08/2020 !!!

Bài viết hay, trả lời thoả đáng, sẽ được đăng trên Fanpage Lý Tứ để mọi người tham khảo !!!

BQT rất mong, nhận được các trả lời lí thú và bổ ích từ các bạn !!! 

Chúc mọi người an vui, tinh tấn !!!

19/08/2020

LÝ TỨ