Tản Mạn

Câu Chuyện Lý Gia - Gala Lời Tri Ân Còn Mãi !!!

Gala Lời Tri Ân Còn Mãi tuy chỉ mới ở dạng “thai nghén”, Phật đạo gọi là “khí phần”…Có nghĩa, hình hài, tướng mạo…vv…mới ở trong suy...

Lạm Bàn Về Thiền Định

Bài viết hy vọng có thể giúp bạn đọc nhận định thiền của Phật đạo là gì... Nó khác với các loại thiền thế gian như thế nào... Và,...

Tản Mạn Chiều Mưa Sau Bão Số 5

Không phải bây giờ, trong HĐ chúng ta. Mà dưới thời Phật, xưng tán, khích lệ, an ủi, giúp nhau hưng phấn trong tu tập là một thứ “sinh...

Tản Mạn Giây Phút Rỗi Rảnh

Chiều nay cũng thói quen đó, nhấp một ngụm trà nóng, ngửi cái mùi thơm hăng hắc của nhang trầm, thả hồn vào xa xăm, để rồi trong cái...

Tản Mạn Về Cái Cớ Sự Đáng Sợ Của Tâm !!! (Viết Cho HĐ Lý...

Tâm như thị trường, ngã thủ như giặc cướp, ý thức như nhà máy không chủ !!! Một khi thị trường có nhu cầu, giặc cướp không chừa một...

Tản Mạn Về Cớ Sự Đáng Sợ Của Các Pháp !!! (Viết Cho HĐ...

Nếu các bạn chưa tìm được F0 của các pháp, và chưa có các biện pháp quyết liệt như cách li, điều trị tận gốc !!! Nhất định, có ngày...