Tản Mạn

Tản Mạn Trước Giờ Bóng Lăn

Tạm Biệt Đà Nẵng Với Con Số Tuyệt Vời - 1200 !!!

Nhựt ơi !!! Trái đất quả rất...tròn...!!! Chúc mi tiếp tục mần thơ nơi cõi xa và...

Tâm Tình Đầu Năm

Lý Tứ một đời coi tất cả HĐ Lý Gia là khúc ruột của mình, thậm chí hơn mười mấy ...

Tạm Biệt Quảng Nam

Quảng Nam là cái nôi của Lý Gia miền Trung !!! Nhớ lần "đi mở cõi" cách đây trên...

Tạm Biệt Đà Nẵng

Cuộc vui nào rồi cũng tàn !!! Sum họp nào rồi cũng chia xa !!! Lý Tứ lại phải nó...

Tạm Biệt Phố Núi

HĐ Gia Lai ơi !!! Phải tạm biệt mọi người rồi !!! Một chút nữa, chúng ta tạm c...

Tạm Biệt Buôn Ma Thuột

Mình đến Vô Đối Cung chiều ngày 22/10/2022...Và sáng hôm nay 25/10/2022 lại phải...

Lý Tứ Đọc Truyện Lý Tứ

“Ai biết lý duyên khởi sẽ biết được pháp, ai biết được pháp sẽ biết được không p...

Tản Mạn Đầu Tuần

Học Đạo Đế mà không có những hiểu biết nhất định về kinh Diệu Pháp Liên Hoa... N...

Lý Tứ Đọc Truyện Lý Tứ

Một trong mười kiết sử đó là nghi. Nghi chính là lực cản lớn nhất che mờ tâm trí...

Lý Tứ Đọc Truyện Lý Tứ

“Cuộc đời như một Đại dương, không ai khác hơn các ông, hãy tự làm hòn đảo, nơi ...

Lý Tứ Đọc Truyện Lý Tứ

Cái ngã (hư vọng) vẫn là đề tài muôn thuở...Nó chính là ngọn núi Tu Di sừng sững...

Các Hình Thức Học Tập Của Lý Gia

Xin giới thiệu đến mọi người bài viết Các Hình Thức Học Tập Của Lý Gia của Lý Nữ...

Thất Chủng Ngã Mạn

Thất chủng ngã mạn là bảy hạt giống làm nên cái ngã hư dối của người “chưa giác ...

Bạn cần hỗ trợ?