Sự Kiện Lý Gia - Lễ Mừng Sinh Nhật Thầy 14/08/2020

Video ghi lại buổi sinh hoạt trực tuyến - Mừng sinh nhật Thầy Lý Tứ (14/08/2020)