Chủ Đề: Lập Kế Hoạch Cho Một Chuyến Hải Hành

Trò chơi trí tuệ số 08.2020 với chủ đề HĐ lập một Bản Kế Hoạch gồm các bước cụ thể giúp một người tu hành từ sơ cơ đến chấm dứt lậu hoặc (hết khổ, dứt tập).

Chủ Đề: Lập Kế Hoạch Cho Một Chuyến Hải Hành
Trò Chơi Trí Tuệ Số 08.2020

Các bạn !!!

Hướng dẫn người tu tập trong Phật đạo như pháp là một nghệ thuật !!! Nói theo ngôn ngữ thế gian, nghệ thuật này đòi hỏi phải hội đủ hai yếu tố, đó là cần có một con tim biết thương yêu, dũng cảm và một khối óc thông tuệ !!!

Người có thể giúp người vượt qua bến mê tìm đến bờ giác… Hay khác hơn giúp người từ bến bờ hữu lậu bước sang bến bờ vô lậu… Hoặc đưa người từ thế gian đạo tìm về xuất thế gian giới !!! Giống như một vị thuyền trưởng tài ba !!!

Để có thể đưa con tàu đi và đến an toàn, đòi hỏi người thuyền trưởng phải đủ bản lĩnh, trách nhiệm cao và thực hiện đúng kế hoạch hải hành !!! Công việc giúp người vượt qua biển lớn ba cõi trong Phật đạo, không khác gì vai trò của một thuyền trưởng chèo lái con thuyền trên biển sanh tử khổ !!! Chỉ một chút sơ sót, một chút thiếu kinh nghiệm, một mệnh lệnh sai kế hoạch…v..v…có thể khiến con tàu gặp rủi ro !!!

Trong công việc giúp người tu tập của Lý Gia, không ít HĐ chúng ta đã trở thành những vị thuyền trưởng tài ba !!! Nhưng cũng không ít vị HĐ đang bắt đầu tập tành làm nghề chèo lái !!! Để giúp mọi người có cơ hội học tập, nâng cao tay nghề, tích luỹ kinh nghiệm, khắc phục nhược điểm…v..v…trong quá trình giúp người !!! Trò Chơi Trí Tuệ kì này, có một vài câu hỏi sau:

Bạn hãy lập một BẢN KẾ HOẠCH gồm các bước cụ thể giúp một người tu hành từ sơ cơ đến chấm dứt lậu hoặc (hết khổ, dứt tập) theo các yêu cầu sau:

1) Bạn hãy liệt kê chi tiết các bước giúp người tu hành từ sơ cơ đến hết lậu hoặc (dứt tập) ??? Chú ý, chỉ liệt kê các bước, không giải thích !!!

2) Bạn hãy liệt kê những bài kinh hay bài pháp nào mà bạn cho rằng bài kinh hay bài pháp đó là nền tảng cốt lõi đối với từng bước mà bạn đã nêu ??? Chú ý, chỉ nêu tên tên bài kinh hoặc bài pháp, không cần giảng giải nội dung !!!

3) Bạn hãy nêu các dấu hiệu của sự vướng mắc và dấu hiệu của sự vượt qua từ người được bạn hướng dẫn trong mỗi bước mà bạn đã liệt kê ở câu hỏi số một ??? Chú ý, chỉ cần viết ngắn gọn, không dài dòng !!!

– Hạn chót nhận trả lời: Thứ tư, ngày 30/09/2020 !!!

– Những bài viết hay, thực tế, có tính ứng dụng cao…v..v…Sẽ được làm đề tài thảo luận, học tập của HĐ Lý Gia trong các buổi sinh hoạt trực tuyến tháng 10/2020 !!!

– Mọi thắc mắc về các câu hỏi của TCTT kì này, các bạn có thể nêu lên trong kì sinh hoạt gần nhất !!!

BQT rất mong, nhận được những câu trả lời lí thú và bổ ích từ các bạn !!!

17/09/2020

LÝ TỨ

BÀI THAM KHẢO

Xin chuyển đến các bạn, bài viết của Lý Vô Tướng – Trích TCTT – 2018/03 !!! CHỦ ĐỀ: CHỦ TRƯƠNG – ĐƯỜNG LỐI – CHÍNH SÁCH CỦA PHẬT ĐẠO !!! Sách ANH LẠC LUẬN (2) !!!

Các bạn!!!Mình thật sung sướng và hạnh phúc khi đọc email của Lý Vô Tướng!!! Những tưởng mọi thứ “rơi vào bế tắc”!!! Nhưng email của HĐ Vô Tướng là thứ “ánh sáng cuối đường hầm” mà Lão Lý hôm nay hân hoan nhìn thấy!!!

Xin chuyển email của Vô Tướng đến mọi người!!!

(22-01-2018)

(01) Trả lời_TCTT 2018/03_Tam Muội Môn.. (Vô Tướng).

Thưa Thầy,

Con lại tiếp tục tập tư duy… Con không hiểu gì mấy về mấy từ chính sách,… nên vào Google tìm hiểu và sau đây là cách nhận xét của con… hi hi!!!

− Chính sách: policy, a course or principle of actions; Đường lối: road map; Chủ trương: a clause or proposal− Chủ trương của Phật đạo là đưa người đến ‘giác ngộ, giải thoát và trí tuệ’. Trên con đường Phật đạo, muốn thành tựu, người đi phải nắm vững mục tiêu, nước bước, hoàn cảnh, xã hội và tìm cách đi đến nơi an toàn để tránh hiểm nạn. Nếu nắm vững đường lối và chính sách, việc thành công chủ trương đã đề ra chỉ là sớm hay muộn mà thôi.

Trong Phật đạo, chủ trương như là ngọn núi cao nhất phải hướng đến. Và trong từng giai đoạn cụ thể, phải có những chủ trương cụ thể và sau cùng mới là chủ trương tối hậu hay cuối cùng. Vì thế, giác ngộ, giải thoát và trí tuệ là ba chủ trương. Nhưng theo con, đôi lúc ba thứ đó vừa là chủ trương vừa là đường lối. Theo con, để có thể thực hiện từng chủ trương một, theo thứ lớp từ giai đoạn đến chung cuộc, phải nắm vững sách lược, tức chiến lược tổng thể có tầm vóc vĩ mô.

Ví dụ: Từ sơ giác đến giải thoát, từ giải thoát đến trí tuệ, Phật đạo phải có những chính sách phù hợp với từng đối tượng gọi là căn cơ, và tất cả chính sách đó phải được thực thi theo một đường lối nhất định, và đường lối này phải phục vụ cho chủ trương đã đề ra.

Có thấy được điều này, mới hiểu được điều Thầy đã viết trong email trước: “Chừng ấy, chúng ta sẽ tìm thấy mối liên hệ hữu cơ và sự tương tác lại qua mà chính mối liên hệ cùng sự tương tác này đã trở thành nét đặc thù trong một cơ chế luôn luôn nhất quán của Giáo Pháp (bao nhiêu pháp cũng chỉ phục vụ cho một mục đích)!!!

” Thầy ơi!!! Để có thể hiểu những điều thâm diệu vừa rồi, con phải suốt đêm miệt mài với anh Google để học chánh trị, vì thuật ngữ tiếng Việt về chánh trị con không rành!!! Hu hu hu hu!!!

Để trả lời thoả đáng hai câu hỏi của Thầy, theo con thì, trong giai đoạn ban đầu của người tu học, mục đích tối thượng của họ là thoát ly ra khỏi ba cõi. Vì thế, thoát khỏi ba cõi chính là chủ trương (a clause or proposal) cao nhất trong giai đoạn này. Do đó, Tam Giải Thoát Môn chính là chủ trương của Phật đạo (trong giai đoạn này), hay còn gọi là ‘cứu cánh thứ nhất’ nằm trong ‘chuỗi cứu cánh’ phục vụ cho ‘tất cánh’ (cứu cánh của mọi cứu cánh) sau cùng là ‘trí tuệ vô thượng’.

Theo con, muốn thực hiện được chủ trương này, Phật đạo phải đề ra đường lối chung cho tất cả mọi căn cơ… Anh Google cho biết, đường lối là road map, tức con đường đã vẽ sẵn mà mọi người phải thực hiện.

Hay nói khác hơn, đây là những công việc, con đường độc nhất, hay có thể coi đó là biện pháp thực thi. Cũng theo con, Tam Vô Lậu (giới, định, tuệ vô lậu) và các Tam Muội Môn (có giác có quán, không giác có quán và không giác không quán) chính là độc đạo, biện pháp tối ưu là phương tiện duy nhất để tạm thời tồn tại và tìm cách thoát ra khỏi ba cõi, nó chính là đường lối nhằm thành tựu chủ trương đã đề ra, chủ trương đó là viên mãn Tam Pháp Ấn.

Để đường lối được vận hành trơn tru, để giáo pháp có thể đến mọi căn cơ, giải quyết tốt mọi mê lầm… “Đoạn mê khai giác”(giúp người sơ ngộ) và các giáo pháp căn bản như Tứ Thiền Bát Định, Thân, Thọ, Tâm, Pháp, Mười hai nhân duyên… v.v… Chính là những chính sách cụ thể áp dụng cho các thứ đối tượng cụ thể khác nhau.

Ta có thể hiểu:

− Đối với những ngoại đạo đã từng tu thiền định, thì chính sách cụ thể dành cho họ là hướng con đường tu tập quen thuộc của họ (Tứ Thiền Bát định) theo định hướng từng bước vượt ra khỏi ba cõi, bằng cách điều chỉnh đối tượng giác quán thuận theo đường lối của các Tam Muội Môn (giải thích rõ thế nào là dục giới, sắc giới và vô sắc giới để làm cơ sở giác quán).

− Đối với những căn cơ mê muội hoặc thân, hoặc thọ, hoặc tâm, hoặc pháp. Thì giác quán của Tam Muội Môn dựa vào từng món trong bốn món đó làm tiền đề cho từng căn cơ, để hình thành đường lối giác quán chung (giác quán thân hay giác quán thọ..v.v…).

− Đối với một số căn cơ đặc thù thì các duyên (của mười hai nhân duyên) là nền tảng giác quán cơ bản để đình chỉ các duyên, nhằm thực thi hiệu quả đường lối các Tam Muội Môn đã đề ra.

● Nói chung, giáo pháp căn bản chính là các thứ chính sách hữu hiệu làm chuẩn mực cho giác quán, theo tinh thần “đau đâu chữa đó”.

Thầy kính!!!

Có xét như vậy, mới thấy Phật đạo luôn luôn mang trong nó một sách lược cụ thể và nhất quán. Hi hi!!! Con đã học được thế nào là ‘sách lược’, thế nào là ‘chủ trương’, thế nào là ‘đường lối’, thế nào là ‘chính sách’. Những điều mà hôm nay con mới có dịp tìm hiểu.

Con không ngờ, lấy chánh trị để hiểu đạo pháp, một thứ “râu ông nọ cắm cằm bà kia” lại được Thầy phù phép để nhờ cái râu có thể làm sáng tỏ cái cằm một cách rất ngoạn mục!

Vạn lần kính ngưỡng, vạn lần kính lạy Trí Tuệ Vô Đối của Thầy!!! Và chính câu Thầy viết đã giúp con có một nhãn quan mới! Xin ghi lại lời dạy bất hủ của bậc Đạo Sư kính mến: “Chừng ấy, chúng ta sẽ tìm thấy mối liên hệ hữu cơ và sự tương tác lại qua mà chính mối liên hệ cùng sự tương tác này đã trở thành nét đặc thù trong một cơ chế luôn luôn nhất quán của giáo pháp (bao nhiêu pháp cũng chỉ phục vụ cho một mục đích)!!!

”Policy, a course or principle of action. Road map. A clause or proposal, hay quá Thầy ơi!!! Không biết con tư duy như thế có đúng không, xin Thầy định hướng lại.

Kính lạy Thầy vô lượng lạy!!!

Con, Lý Vô Tướng.

(02) Cảm nhận.. Sống trong Giáo Pháp (Vô Tướng).

Kính Thầy!!!

Theo dõi Trò Chơi Trí Tuệ từ phiên bản 2018.01 đến 2018.02 rồi 2018.03… Con có cảm giác sau gần 10 năm tu học, từ trước đến giờ, chúng con chỉ mới được Thầy huấn luyện cho HĐ chúng con về các kiến thức cơ bản và tập tành kỹ năng leo núi.

Bắt đầu năm 2018, với các bài thực hành 01, 02 rồi 03… Con có cảm nhận, hiện tại mới là lúc chúng con thật sự được Thầy “phát lệnh tấn công ngọn núi trí tuệ” với những bước đi ban đầu tập tểnh trên chính đôi chân của mình, bằng các kiến thức và những kỹ năng cơ bản đã được học tập ròng rã qua mười năm ấy!!!

Con có cảm giác, Thầy đang đứng ở đâu đó trên ngọn Vô Kiến Đỉnh mà chúng con chẳng thể thấy được. Chỉ nghe vang vọng từ thinh không với những khẩu lệnh “đi thẳng phương giác 2800, rẽ trái phương giác 1200…”. Cứ mỗi bước đi qua, những cảnh giới mới lạ của trí tuệ lại đưa chúng con từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác.

Thầy ơi!!!

Sau gần mười năm, Thầy đã cho HĐ chúng con nếm những giọt mật ngọt tinh khôi của Phật đạo đích thực, một Phật đạo của khoa học, logic, tinh hoa của loài người văn minh và hiện đại.

Trước đây hơn mười năm, con đã từng lặn hụp trong những kiến giải ngây ngô, mông muội và đầy huyễn hoặc mà lầm tưởng rằng đó là Phật đạo!!!

Chúng con thật sự tạ ơn Trời Phật, đã giúp chúng con có được may mắn như ngày hôm nay!!!

Con xin vạn lần lạy tạ ơn Thầy!!!

Con, Lý Vô Tướng

(22-01-2018)