Tag: tâm hư vọng

Lý Tứ Hỏi Đáp 01 - 40

Vì Sao Có Nhiều Tông Phái Trong Phật Đạo?

mỗi một tông phái xuất hiện ở đời luôn luôn gắn liền với hoàn cảnh lịch sử… Cũng như tôn chỉ, mục đích của tông phái đó có được cộng...