Tản Mạn Về Cớ Sự Đáng Sợ Của Các Pháp !!! (Viết Cho HĐ Lý Gia)

Nếu các bạn chưa tìm được F0 của các pháp, và chưa có các biện pháp quyết liệt như cách li, điều trị tận gốc !!! Nhất định, có ngày các pháp sẽ nhấn chìm các bạn !!!

Tản Mạn Về Cớ Sự Đáng Sợ Của Các Pháp !!! (Viết Cho HĐ Lý Gia)

Các bạn !!!

Chữ pháp trong Phật đạo mang rất nhiều ý nghĩa !!! Một trong những ý nghĩa quan trọng nếu người tu hành thấu đáo, sẽ dập tắt tất cả khổ, phiền não, lậu hoặc, kiết sử…!!! Đó là chữ pháp thuộc đối tượng của ý căn, được sản sanh bởi ý thức !!!

Phật dạy: “Ta dùng Phật nhãn quán sát hết thảy sơn hà, đại địa, sông ngòi, biển cả, núi non, tinh tú, nhật nguyệt, hữu tình, vô tình…v..v…không một pháp có được” !!! Lời dạy này có nghĩa rằng, bản chất của thân, tâm, thế giới…v..v…không phải là pháp, và vĩnh viễn không thể là một pháp !!!

Thế nhưng, trong cuộc sống, con người từ lúc sanh ra cho đến chết đi…được học tập và trưởng thành trong cái nôi các pháp, chưa bao giờ họ một lần tự thoát ra khỏi cái nôi ấy !!! Vì thế, ta có thể tạm hiểu: “Cái được gọi là đời sống của một hữu tình, chính là sự tiếp nối triền miên của các pháp” !!!

Các pháp được lặp đi lặp lại trong tâm thức của hữu tình, và mặc nhiên biến hữu tình với pháp trở thành nhất thể !!! Chính điều này, pháp trở thành sợi dây vô hình cột buộc và dẫn dắt hữu tình suốt đời rong ruổi, quay cuồng trong các pháp mà không tự biết !!! Phật mô tả sự việc này: “Như con chó bị sợi dây cột vào cái cọc…Con chó ăn, uống, thức, ngủ, đại tiện, tiểu tiện…v..v…không thoát khỏi sợi dây và cây cọc” !!!

Từ sự cột trói vô hình này, cho dù hữu tình đó có nghe nói bản chất các pháp, đã được giáo dục để thấy được sự cột trói của các pháp là như thế nào…Nhưng, thực tế cuộc sống cho thấy, hữu tình vẫn rất khó rốt ráo thoát ra khỏi sự cương toả của các pháp !!! Chính việc khó rốt ráo thoát ra khỏi vòng kiềm toả của các pháp nên, trong đời sống, khi một sự việc nào đó đi ngược lại các pháp…ưu bi, khổ não nhất định sẽ hiện khởi !!!

Tu tập trong Phật đạo chính là công việc nhận ra bản chất của các pháp !!! Chỉ đến khi nào người tu hành trong tận cùng sâu thẳm của tâm thức thật sự nhận ra bản chất của các pháp, và người này thật sự nhận ra giá trị của không pháp…Bây giờ, hữu tình đó mới hết làm nô lệ cho các pháp, mới có thể tự thoát ra khỏi cái vòng luân hồi, luẩn quẩn của các pháp !!! Từ đó, khổ, phiền não, kiết sử, lậu hoặc…mới có cơ may chấm dứt vĩnh viễn !!!

Các bạn !!!

Hãy một lần ngồi xuống !!! Hãy quán sát thật kĩ các pháp !!! Hãy truy vết và tìm cho ra F0 của các pháp là gì !!! Con đường lây lan của nó như thế nào !!!??? Pháp xuất phát từ đâu và đi đến những nơi đâu !!!???

Nếu các bạn chưa tìm được F0 của các pháp, và chưa có các biện pháp quyết liệt như cách li, điều trị tận gốc !!! Nhất định, có ngày các pháp sẽ nhấn chìm các bạn !!!

24/03/2021
LÝ TỨ