Tag: thần túc thông

Bạn Đọc Hỏi Lý Tứ Trả Lời

Du Hí Tam Muội

Thần thông trong Phật đạo, là cảnh giới sau khi giác ngộ: Căn, thân, tâm, ý, thức không bị ngăn bịt bởi những pháp hư vọng hay cảnh...

Bạn cần hỗ trợ?