Tag: Sách Phật Đạo

Sự Kiện Lý Gia

Báo Vietnamnet.vn Giới Thiệu Sách Của Tác Giả Lý Tứ

Lý Tứ vốn là cán bộ công tác tại Đại học An Giang đã về hưu. Sau nhiều năm nghiên cứu về Phật đạo, ông cho ra đời 4 tác phẩm: Vô đối...