Chủ Đề: Thực Tập Đẳng Ngữ Môn

Nội dung môn học này, giúp HĐ Lý Gia thực tập thuyết trình một đề tài nào đó của Phật đạo trước đại chúng dưới hình thức cá nhân hay đội nhóm !!!

Tháng 10 9, 2022 - 10:57
Tháng 8 15, 2023 - 13:42
 0  85
Chủ Đề: Thực Tập Đẳng Ngữ Môn

Đẳng Ngữ Môn là một trong những môn học quan trọng trong giáo trình học tập của HĐ Lý Gia !!!

Nội dung môn học này, giúp HĐ Lý Gia thực tập thuyết trình một đề tài nào đó của Phật đạo trước đại chúng dưới hình thức cá nhân hay đội nhóm !!!

Sau phần thuyết trình, sẽ là thẩm định, đánh giá, phản biện, chất vấn, đặt câu hỏi...vv...những vấn đề liên quan đến nội dung bài thuyết trình hay các vấn đề của Phật đạo...từ đại chúng...!!!

Những vấn đề đã nêu, sẽ được các thành viên buổi thuyết trình cũng như đại chúng trả lời, bổ khuyết, làm sáng tỏ !!! Cuối cùng, là phần đúc kết, rút kinh nghiệm !!!

Trong buổi sinh hoạt trực tuyến đêm 07/10/2022... Với trên 200 thành viên Lý Gia tham dự, bộ ba HĐ gồm:

1- Lý Thu Hằng: Chủ toạ !!!

2- Lý Đức Hoàng: Diễn giả 1 !!!

3- Lý Anh Minh: Diễn giả 2 !!!

Đã cùng nhau điều hành buổi sinh hoạt với các đề tài:

1- Thập Nhị Nhân Duyên và các cấp độ tu tập, do Lý Đức Hoàng (Đà Nẵng) trình bày !!!

2- Mười một vấn đề cơ bản của Phật đạo, do Lý Anh Minh (Hà Nội) thuyết trình !!!

Nhìn chung, buổi sinh hoạt được coi là thành công, đại chúng hoan hỉ, tán thán !!!

Xin chúc mừng chủ toạ Lý Thu Hằng cùng hai diễn giả Lý Đức Hoàng và Lý Anh Minh !!!

08/10/2022

LÝ TỨ

Bạn cảm nhận bài viết thế nào?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow