Sự Kiện Lý Gia - Mừng Sinh Nhật Lý Gia Và Giới Thiệu Sách "Chuyện Trên Mây"

Video ghi lại hoạt động mừng sinh nhật lần thứ 13 của Lý Gia và sự kiện ra mắt sách "Chuyện Trên Mây" của Tác giả Lý Tứ

CẢM XÚC TÂY NGUYÊN !!!
VIDEO GHI LẠI HOẠT ĐỘNG MỪNG SINH NHẬT LẦN THỨ 13 CỦA LÝ GIA VÀ SỰ KIỆN RA MẮT SÁCH CHUYỆN TRÊN MÂY CỦA TÁC GIẢ LÝ TỨ
Thời Gian: Ngày 24/01/2021 
Địa Điểm: KHU DU LỊCH SINH THÁI KOTAM THÀNH PHỐ BUÔN MA THUỘT !!!