Giới Thiệu Kinh Kim Cang (Lý Tứ Chú Giải Phần Tâm Tông)

Kinh Kim Cang, đồng thời với kinh Thủ Lăng Nghiêm và Lăng Già, là ba chiếc chìa khoá dùng để mở ba cánh cửa đầu tiên của Tâm Tông (cửa không, cửa vô tướng và cửa vô tác)...

Giới Thiệu Kinh Kim Cang (Lý Tứ Chú Giải Phần Tâm Tông)
Anh Lạc Luận Tập 1 - Tác Giả Lý Tứ

Các bạn!!!

Kinh Kim Cang, đồng thời với kinh Thủ Lăng NghiêmLăng Già, là ba chiếc chìa khoá dùng để mở ba cánh cửa đầu tiên của Tâm Tông (cửa không, cửa vô tướng và cửa vô tác)...

Có nghĩa rằng, muốn vào “Tâm Tông” mà không, hoặc chưa thấu suốt một trong ba kinh này thì, cầm bằng người tu hành đó chỉ có thể lòng vòng nơi “Giáo Tông”!!! Giống như, chưa vào được đường dẫn bắt buộc, thì không thể thẳng tiến trên đường cao tốc,[[1]] người này chỉ được phép lưu thông trên những con đường cấp dưới nhỏ hơn của địa phương!!! 

Vì thế, yêu cầu giải thích các kinh nói trên theo ý nghĩa Tâm Tông, để giúp người tu hành từ bỏ “lối tẻ quyền tiểu Giáo Tông” là rất quan trọng trong Phật Đạo và cần thiết đối với HĐ chúng ta trong giai đoạn tu tập hiện nay...

Vì rằng, cách giải thích của Tâm Tông không giống cách giải thích của Giáo Tông, đó là:

− Tâm Tông lìa văn tự, trực chỉ nhân tâm mà cắt nghĩa...

Mục tiêu của việc cắt nghĩa này nhằm làm sáng tỏ bản chất của tự tâm xưa nay tự thanh tịnh, vắng lặng, tịch diệt tâm và pháp của một hữu tình,  thành tựu hai vô sanh… Đây là nền tảng cho việc đạt được Trí tuệ (Nhất Thiết Trí) sau này…  Vì thế, Ngũ Tổ mới dạy: “Bất thức bổn tâm, học pháp vô ích”!!!

− Trong khi đó Giáo tông căn cứ vào ý nghĩa của văn tự thế gian và các pháp quyền tiểu để giảng giải vấn đề… Cho nên, cách giảng giải này không thoát ra khỏi kiến giải bán tự, làm sai lệch chỉ thú tối thượng của Phật Đạo là “Duy Tuệ thị nghiệp”!!! 

Hai điều vừa nêu, giống như một người học cách “không xả rác” (Tâm; Ý; Ý thức), để cho Pháp giới trở về tự tánh vắng lặng trong sạch bản nhiên của nó!!!

Và một người học cách “miệt mài quét rác bằng tay phải, nhưng tay trái vẫn thường xuyên xả rác” (Tâm; Ý; Ý thức)!!!  

Liệu đến bao giờ!!! cách học này mới giúp người tu hành trở về với “bản chơn” để “Chư PhậtChúng Sanh đồng nhất thể”!!!

Hy vọng, qua những gì đã trao đổi với mọi người từ trước đến giờ... Lần chú thích kinh Kim Cang này, sẽ giúp các bạn một phen “rời bốn bịnh, hết bốn tướng, không kẹt tứ cú, trực chỉ nhân tâm, thong dong đi về Nhất Thiết Trí Thànhmột trong những thành lớn của Phật Môn!!!

                                                                      (27-06-2017)

                          −−−••• ⁕ ⁕  ۝⁕ ⁕ •••−−−        

[[1]] Freeway hay cao tốc là con đường không dành cho người đi bộ, xe đạp, xe ngựa, tín hiệu hay các nút giao thông...