Một Phen Giác Ngộ

Tháng 3 23, 2022 - 10:59
Tháng 7 13, 2022 - 15:21
 0  25
Một Phen Giác Ngộ
Chuyện Bên Lề - Tác giả Lý Tứ

Các bạn !!!

Chiều hôm qua, mình và Đường Chủ Lý Giác Tuyên rủ nhau đi uống cà phê...!!! Trong lúc cao hứng, mình giảng nói cho Đường Chủ ý nghĩa của câu kinh “bất tăng bất giảm”; Phật đạo ra ngoài “dựng lập và phỉ báng”; Và chuyện tu hành của mấy anh Ba Trợn...!!!

Tối về, không biết Đường Chủ ngẫm nghĩ thế nào, thấy ra việc chi... Sáng sớm mới mở mắt, Đường Chủ trong lòng hoan hỉ, chân tay máy động, bụng dạ trạo cử...bèn đè Lão Lý lạy lấy lạy để, lạy như tế sao...!!!

Ha ha ha ha !!!

Trong lúc Đường Chủ đang lạy, Lão Lý chợt nhớ bài NGHÊU SÒ VẤN ĐÁP đã viết hồi 2012 trong một đương cơ hết sức ba trợn, nhưng linh thiêng và nhiệm mầu...ra...phết...!!! Hôm đó, cũng linh thiêng, cũng nhiệm mầu giống với đương cơ hôm nay đối với Đường Chủ Lý Giác Tuyên !!!

Chúc mừng Lý Đường Chủ một phen thấy được điều cần thấy trong Phật đạo, và chắc chắn từ nay y ta sẽ vĩnh viễn “hết ba trợn” !!!

07/07/2020

LÝ TỨ

Xin chuyển đến các bạn bài viết:

NGHÊU SÒ VẤN ĐÁP

Hỏi: Tu hành là mần thứ chi ???

Đáp: Tu hành là mần cho hết “ba trợn” vậy !!!

Hỏi: Ba trợn gồm những trợn mô ???

Đáp:

-Trợn thứ nhất: Nhìn lên cầu phi thường !!!

-Trợn thứ hai: Nhìn xuống thấy tầm thường !!!

-Trợn thứ ba: Nhìn ngang thành bất thường !!!

Hỏi: Cứu cánh hết ba trợn sẽ thấu suốt cái chi ???

Đáp: Thấu suốt rằng: Không ba trợn chính là đạo vậy !!!

Hỏi: Xưa nay, ai là người đạt đến chỗ tối thượng “Bất ba trợn” ???

Đáp: Những vị hết ba trợn !!!

Hỏi: Xin chứng minh cụ thể ???

Đáp: Sau khi hết ba trợn, Lão Đại Tổ Tông phát biểu khai mạc tổng kết công cuộc hết ba trợn như sau: “Đạo của ta, không nhọc công tốn sức. Ta thành Lão Đại Tổ Tông từ vô lượng kiếp...”; Còn Sơ Lão Tổ Tông thì phán một câu xanh dờn: “Quách nhiên vô thánh...”; Nhị Lão Tổ Tông lại nói rằng: “Tâm ấy là Phật, tâm ấy là pháp, Phật pháp không hai...”; Tam Lão Đại lớn tiếng tuyên bố: “Chí đạo vô nan, duy hiềm giản trạch...”; Tứ Lão Tổ Tông cũng hà hơi tiếp sức: “Cảnh duyên không đẹp xấu, đẹp xấu tại tâm mê; tâm kia không cao hạ, cao hạ lấy đâu ra...”; Ngũ Lão Tổ Tông bèn lên giọng chỉ đạo rằng: “Muốn làm Phật hả, xuống nhà trù giã gạo đi con...”; Còn Lục Lão Tổ Tông kết thúc buổi toạ đàm bằng một câu nói rất chi triết lí: “Bình thường tâm thị đạo...” !!!

Hỏi: Chỉ cần hết ba trợn là đủ, vì sao lại còn nói đến: “Phật tánh, Phật trí, Viên giác...v..v...” ???

Đáp: Tại dư hơi !!!

Hỏi: Bát nhã là cái giống gì ??!

Đáp: Bát nhã là loại văn tự, ngữ ngôn của những vị hết ba trợn !!!

Nghêu và Sò đồng dắt nhau đi uống cà phê đá và cùng hợp ca bài Trăng...Rụng...Xuống...Cầu !!!

07/08/2012

 

Bạn cảm nhận bài viết thế nào?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow