Lý Thập Nhật (1002) Trình Bày Trước HĐ Kết Quả Giác Ngộ Sau 10 Ngày Học Tập

Tháng 6 22, 2022 - 14:38
Tháng 6 22, 2022 - 14:43
 0  117

VIDEO CỔ TÍCH GIỮA ĐỜI THƯỜNG
Sau 10 ngày (240 giờ) trở thành môn đệ Lý Gia !!! Lý Thập Nhật (1002) lập thêm một kì tích mới, tiếp nối vô số kì tích học tập của HĐTM Lý Gia !!!

Bạn cảm nhận bài viết thế nào?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow