Người Đánh Thức Con Sau Giấc Ngủ Dài

Bài viết của Lý Hiển Long về ý nghĩa của từng chữ trong Logo Lý Gia và các chữ GIÁC, NGỘ, NGUYỆN và NGÃ được cảm nhận và tinh tấn áp dụng triệt để vào cuộc sống

Người Đánh Thức Con Sau Giấc Ngủ Dài
Logo Lý Gia

GALA LỜI TRI ÂN CÒN MÃI

Các bạn !!!

Mấy hôm nay, đội ngũ biên tập NÔỊ SAN LÝ GIA SỐ ĐẦU TIÊN và các tiểu ban khác của sự kiện làm việc cật lực, bởi số lượng bài dự thi mà BTC đã nhận được từ HĐ là rất lớn sau 4 ngày phát động !!!

Cụ thể, trên 25 bài thơ, 12 tiểu luận, 10 bức tâm thư, 12 tiết mục ca múa nhạc (đồng ca, tốp ca, đơn ca)... Theo mình, số lượng này còn tăng lên vào những ngày tới !!!

Sáng nay, nhận được bài viết của Lý Hiền Long gởi về Tiểu ban biên tập nội san...Mình đủng đỉnh đọc, đọc đến đâu "vỗ đùi đánh đét đến đó" !!! Ha ha ha ha !!! Bài viết hay mà không vỗ đùi đánh đét một cái thì chẳng phải là "tác phong Lý Gia" !!!

Phàm ở đời, miếng bánh ngon không thể ăn trước một mình !!! Tuy tất cả các bài dự thi gởi trực tiếp về ban biên tập nội san được coi là "tối mật", chỉ công bố trong buổi trao giải !!!

Nhưng mà, mật gì thì mật, bí mật gì rồi trước sau cũng được bật mí !!! Vả chăng, quyền hạn của Trưởng ban tổ chức mà HĐ giao cho mình cũng không phải là nhỏ !!! Lợi dụng quyền hạn này, mình xin xé rào chuyển đến mọi người bài viết của Lý Hiền Long để mọi người cùng đọc và cùng "vỗ đùi đánh đét" một cái...cho...vui...!!!

Mong, BTC niệm tình Trưởng ban tổ chức, xá cho cái tội "ăn cơm hớt" của Lão Lý !!!

12/07/2022

LÝ TỨ

NGƯỜI ĐÁNH THỨC CON SAU GIẤC NGỦ DÀI

Con kính lạy Thầy.

Con là Lý Hiền Long, là học trò thứ 863 của Thầy, được Thầy nhận vào Lý Gia vào ngày 3/3/2022, tính đến nay đã hơn 4 tháng. Long là tuổi con rồng của con. Hiền như lời Thầy dạy là kẻ có trí. Lý vì con là con của Lão Sư Lý Tứ.

Con tự nhận thấy bản thân là một đứa học trò có hơi kỳ lạ của Thầy, là đứa tự tìm đến Thầy mà không qua sự giới thiệu của Huynh Đệ nào. Như một đứa con lưu lạc bao lâu một ngày tự tìm về với Cha. Ngày bái Thầy, chắc con cũng là đứa duy nhất hiếu kỳ hỏi Thầy về thân thế riêng của Thầy, vì con muốn tìm hiểu nhiều nhất có thể về người Thầy tương lai của mình.

Năm nay, mừng sinh nhật Thầy 14/08/2022, con xin hướng về Thầy với niềm biết ơn vô hạn, vì Thầy là người đã từng bước đánh thức con tỉnh dậy sau một giấc ngủ mê dài. Con xin kính dâng lên Thầy những chữ con đã học được thông qua Thầy, như một đoá hoa nho nhỏ để tri ân công đức Thầy đã rưới mưa pháp hằng ngày cho con. Con tự nhận thấy mình chưa có một thành tựu gì đáng kể mà chỉ là những cảm nhận thoáng qua, nhưng qua những câu chữ trong sách của Thầy và những buổi giảng dạy trực tiếp, con nhìn ra được ý nghĩa của từng chữ con đã bắt gặp, và con cũng đang tinh tấn dùng những chữ đó áp dụng triệt để vào cuộc sống.

  • Những chữ đầu tiên con hỏi Thầy là những chữ trong logo Lý Gia.

Ngoài hai chữ Lý Tứ con có thể đọc được ở phía trên thì con được Thầy cho biết góc trái là logo cũ của Lý Gia, cách điệu từ hai chữ Nhật Quang, là Mặt trời và Ánh sáng. Mặt trời như Phật Tánh có sẵn trong mỗi người và sự giác ngộ như những ánh sáng chiếu rọi ra từ bản tâm của từng người. Con lại hỏi Thầy về 3 chữ CTP, Thầy trả lời “C: Cù = Họ của Phật...!!! T: Tống = Họ của Lão Trương...!!! P: Phan = Họ của Lão Lý...!!! Hồi chưa sinh ra Lý Tứ, mình có bút danh là Cù Tống Phan !!!”. Đến đây, con cảm nhận mạnh mẽ về một vị Thiện Tri Thức có đạo, có nghĩa, có trên trước, có cội nguồn, người đứng trước Thầy là sư phụ của Thầy, bên trên là Đức Thế Tôn, Thầy luôn không quên điều đó và đặt nó vào logo Lý Gia. Con trở nên rất tin tưởng vào đạo đức của Thầy và tin rằng sự dẫn dắt của Thầy sẽ dẫn con đi theo đúng chánh pháp.

Ngày con đọc bài Tản Mạn Nhân Mùa Phật Đản của Thầy viết về những trăn trở về việc phải biết tỏ lòng biết ơn, báo ơn Chư Phật bằng cách “tự nỗ lực bản thân, không rời chánh niệm, quyết tâm tu hành, thành tựu cho bằng được những lời Phật dạy. Có làm như vậy, theo mình thì: Đây chính là biện pháp thiết thực để "giữ gìn trọn vẹn tài sản" của Chư Phật để lại…”. Ngay tại thời điểm này, con bừng tỉnh và thật sự HẾT NGHI. Lời Thầy như một lời nhắc nhở phải luôn tinh tấn trên con đường Phật Đạo. Con hoàn toàn tin tưởng vào Thầy và con đường Thầy đang dẫn con đi là đúng con đường về nhà, tìm về với Phật Tánh sẵn có trong con.

  • Chữ GIÁC.

Chữ kế tiếp mà con cảm nhận được là chữ GIÁC.

Chữ GIÁC có nửa phần trên bắt đầu bằng hai nét (Không) ở giữa, các nét tiếp theo là các nét bên trái và bên phải, số nét tương đồng. Đặt nửa phần trên này lên một đường thẳng nằm ngang, không nghiêng bên nào, như ống nước để nằm ngang thì nước không chảy về phía nào, bên dưới là chữ 見 Kiến (nhìn, thấy). Không trái Không phải, Không đúng Không sai, Không sướng Không khổ, Không vinh Không nhục, Không ngã Không nhân, Không minh Không vô minh, Không hữu Không vô, Không bờ này Không bờ kia, Không tu Không đắc… Đặt tất cả các pháp nhị nguyên này trước mắt, chiếu kiến thâm sâu, TÂM KHÔNG HÀNH, dừng mọi phân biệt, không mê pháp nào, đó chính là nghĩa của chữ GIÁC.

  • Kế đến là chữ NGỘ.

Chữ Ngộ bắt đầu bằng một chữ Tâm đứng 忄, sau đó là chữ 五 Ngũ (năm) và 口Khẩu (cửa ngõ), nghĩa là BỔN TÂM đứng trước năm cửa ngõ mắt, tai, mũi, lưỡi, thân. Nếu hai chữ 五 Ngũ và 口Khẩu đứng trước chữ Tâm, thì chẳng khác nào khi năm căn thân xúc đối với năm trần cảnh là sắc, thanh, hương, vị, xúc, Tâm Hư Vọng sẽ sanh ngay sau đó.

Tâm Hư Vọng sanh thì Pháp Hư Vọng sanh. Chừng nào năm căn thân xúc đối với trần cảnh mà không sinh Tâm Hư Vọng, thì sẽ thấy được BỔN TÂM. Khi đó, đặt BỔN TÂM trước các trần cảnh, dùng Bổn Tâm để quan sát trở lại năm cửa ngõ này, sẽ thấy Tánh Thấy, Tánh Nghe, Tánh Ngửi, Tánh Nếm, Tánh Xúc Chạm đều thanh tịnh, không có một chút ràng buộc hay gây bất cứ phiền não nào.

Khi BỔN TÂM đứng trước năm cửa ngõ của thân, nhìn ra thế giới qua Tánh Giác chân thật, sẽ thật sự NGỘ. Ngộ rồi mới biết hết thảy hữu tình đồng một bổn tâm thanh tịnh, chẳng qua một niệm bất giác mà có thân sau... Dứt mê mới biết, tôi và Lão Huynh nào có khác gì đâu!... Ha! Ha! Ha! Ha!...Kẻ giác ngộ, như người uống nước nóng lạnh tự biết, giác ngộ này chỉ có mình biết, bậc đạo sư biết và chư Phật biết...

Một ngày nhìn lại chữ GIÁC 覺 , con cảm nhận GIÁC lại mang hai ý nghĩa Không khác là không kẹt nơi hữu (không tận hữu vi), cũng không kẹt nơi vô (không trụ vô vi). Chữ GIÁC mang trong nó hai pháp nhị nguyên nhưng bất nhị vì các pháp tự nó thanh tịnh, không sanh không diệt, không cấu không tịnh, không tăng không giảm. Hữu hay vô là tùy cảnh, tùy cơ sử dụng để hóa độ chúng sanh, đây chính là con đường Trung Đạo. Rồi một ngày con nhìn lại chữ NGỘ 悟, trong NGỘ không có bóng dáng của Thức, chỉ có Tâm đồng như hư không, Tâm đứng trước ngũ dục không động lay. Tâm vẫn đứng đó, vẫn ở đó mà như như bất động. Tâm hư không có thể dung chứa vạn vật nhưng vẫn không tán loạn, không biến đổi cho dù vạn vật có đổi thay.

Một ngày khác con lại nhìn lại hai chữ GIÁC NGỘ 覺悟, con cảm nhận chữ GIÁC mang bóng dáng của TRÍ, là y theo Phật Pháp. NGỘ mang bóng dáng của HUỆ: Là khả năng nhiếp Tâm người. “Học trí tuệ là học cách để chính mình có trí tuệ, chứ không phải học trí tuệ từ người khác”. Con cảm nhận đến một ngày nào đó, cả hai chữ GIÁC NGỘ này đều cũng sẽ tan biến, hòa vào hư không, mọi thứ sẽ xả rốt ráo, tâm trí hoàn toàn rỗng rang, không thọ thế pháp, cũng không thọ xuất thế pháp. Mỗi mỗi thời khắc nhìn lại hai chữ GIÁC NGỘ này, con đều cảm nhận có sự đổi thay từng chút một trong nhận thức như thế.

  • Chữ gây cho con xúc động mãnh liệt là chữ NGÃ

Chữ Ngã mang bên trong nó chữ Qua 戈 (vũ khí) và chữ Thủ 手 (tay). Trong tay cầm vũ khí, dùng NGÃ HƯ VỌNG đấu tranh với đời, mặt trận nào cũng tham gia, chiến trường nào cũng có mặt, con đã từng luôn tranh đấu như thế.

Rồi đến một buổi trưa trong giờ nghỉ trên công ty, con tranh thủ nghe file ghi âm lời Thầy dạy, nghe đến nội dung Ngã, hoát nhiên con thấy cái NGÃ trong con rơi rụng. Trước mắt con hiện lên rõ mồn một hình ảnh đức Phật Thích Ca đứng trước Ưng Quật Ma La và nói “Ta đã dừng, còn ngươi chưa dừng ?”. Con cảm nhận trong Phật không có cái Ngã nào, và con cũng y như vậy. Tay con cũng không còn cầm nắm bất cứ thứ gì. Con xúc động đến rơi nước mắt, vội nhắn tin cho chị Tịnh Hiền và muốn về nhà ngay để duy trì trạng thái này. Chị Tịnh Hiền khuyên “có việc thì làm, hết việc thì ở nơi vắng lặng ấy!!! Bạn nhớ hộ trì để chỗ đã thấy được viên mãn nhé!!!”… Và con đã duy trì trạng thái này được một thời gian… Con cảm nhận, đến một lúc nào đó, cũng vẫn là chữ NGÃnày, tay con sẽ cầm vũ khí Chân Lý để giúp chúng sinh cắt đứt hết mọi phiền não và vô minh.

  • Chữ gây cho con xúc động mãnh liệt nhất tính tới thời điểm này là chữ NGUYỆN

Chữ Nguyện này chính là sự hòa quyện của Nguyên 原 (gốc, từ trước) và Tâm 心.

Một sáng cuối tuần con đọc sách Thầy trong quán cà phê, đọc đến đoạn Thầy lược lại tiền thân Bồ Tát khi tận mắt chứng kiến cảnh thống khổ ở địa ngục đã vô cùng thương xót và phát nguyện nhận lãnh hết mọi tội lỗi của chúng sanh, để không còn ai phải chịu thống khổ tương tự. Con chấn động vì ngay lập tức bắt gặp lại cái Tâm gốc từ trước của con.

Con từng vì thấy quá nhiều người khổ đau vì Covid, con đã phát nguyện nhận lãnh hết mọi bệnh hoạn thế gian, con nguyện cho mọi bệnh hoạn hãy để con gánh chịu, vì con có thể gánh chịu với tâm thế không khổ đau, trong khi người khác có thể không chịu đựng nổi. Khi đó mọi vật trước mắt con nhòe đi, người qua kẻ lại trong quán như những cái bóng mờ nhạt, nước mắt cứ thế lăn dài đến tận một lúc sau mới ngừng, vì tương ưng với lời trong sách mà con cảm nhận sự vắng lặng tịch tĩnh, cứ như vậy để cho nước mắt rơi…!!!

Đó chính là NGUYỆN, chính là những mong muốn từ trước phát xuất từ Tâm của một người vẫn đang khao khát hướng đến Thường, Ngã, Lạc, Tịnh, Từ, Bi, Hỷ, Xả. Một ngày con cảm nhận được lý do vì sao con mang thân này. Đó chính là vì con muốn nương vào nơi một người Phật Tử thuần thành như mẹ của con, để tiếp tục được học những gì mình cần phải học. Chính là chữ NGUYỆN này.

Con cảm nhận những chữ này: GIÁC, NGỘ, NGUYỆN và NGÃ sẽ theo con trên suốt con đường tu tập.

Cho đến nay, con đã nhận ra, đâu đó trong con sắc, thọ, tưởng, hành, thức vẫn còn giá trị, nhưng mình đã không mê chấp vào chúng và những giá trị này đang dần tiến về không. Con tin chắc một ngày nào đó con sẽ thấu suốt ngũ uẩn giai không, vì con đã được Thầy đánh thức sau cơn mê dài bằng những kiến thức chuẩn được trang bị đầy đủ. Với Tam Đao, Thầy đã chém hạ Ngu và Mê trong con. Con tin, rồi một ngày nào đó, con sẽ được Thầy hộ trì chém nốt đao thứ ba, vĩnh viễn dứt Lầm, thấu suốt được chân tướng của ngũ uẩn bằng một cái nhìn chân chánh của chư Phật.

Con vẫn khắc ghi những lời dạy của Thầy và con đường Giác Ngộ - Giải Thoát - Trí Tuệ. Con có niềm tin vững chắc vào Nhật Quang từ Lý Gia, ánh sáng mặt trời sẽ đem đến cho con Giác Ngộ, Giải Thoát và Trí Tuệ. Con không biết phải diễn tả bằng lời lẽ thế nào để tạ ơn Thầy đã lập ra Lý Gia, đã dày công viết sách và kiên nhẫn giảng dạy hàng tuần, để nhờ đó con tìm về được với Cha, thừa hưởng gia tài của Cha, được nghe lại giáo pháp của chư Phật, được học tập và thay đổi cuộc sống theo đúng con đường chư Phật đã đi qua. Con nguyện dùng sự tinh tấn này, tiếp tục học hỏi trí tuệ để độ tha, cùng Thầy và các Huynh Đệ Tỷ Muội Lý Gia mang yêu thương và ước mơ đến những nơi xa nhất.

Thưa Thầy!

Con đã tỉnh giấc, và đang tinh tấn từng ngày, từng giờ, vững bước, không thối chuyển, trên con đường về nhà.

Con thành tâm cảm tạ Thầy!

Con kính lạy Thầy vô lượng lạy!

TP Hồ Chí Minh, 12/07/2022

Con, Lý Hiền Long - MĐ - 863