Tag: phi vô

Tổng Hợp Chuyện Bên Lề

Phi Hữu Phi Vô !!!

Nếu cảnh giới xuất thế giống như ta đang lang thang giữa những hư không bất tận thì, cảnh giới của đạo trí tuệ giống như ta đương...

Bạn cần hỗ trợ?