HĐTM Lý Gia Thăm Bắc Ninh

HĐTM Lý Gia Thăm Bắc Ninh
HĐTM Lý Gia Tại Đền Đô - Bắc Ninh
21/04/2022
- HĐTM LÝ GIA VIẾNG ĐỀN ĐÔ VÀ DÂNG HƯƠNG NƠI THỜ TÁM VỊ VUA TRIỀU LÝ (LÝ BÁT ĐẾ) !!!
- THƯỞNG THỨC DÂN CA QUAN HỌ BẮC NINH !!!
- VIẾNG CHÙA TIÊU - NƠI QUỐC SƯ VẠN HẠNH TU TẬP !!!
- VIẾNG VÀ DÂNG LỄ CHÙA PHẬT TÍCH, TRUNG TÂM LUY LÂU NƠI PHẬT GIÁO DU NHẬP ĐẦU TIÊN VÀO VIỆT NAM !!!
- THĂM GIA ĐÌNH SĐ LÝ GIÁC THAO !!!
- NHẬN HĐ MỚI 910; 911; 912 VÀ 913 !!!

- CHỤP HÌNH LƯU NIỆM CÙNG HĐ LÝ GIA BẮC NINH !!!

- VIẾNG ĐẾN ĐÔ !!!

- DÂNG HƯƠNG TƯỞNG NIỆM LÝ BÁT ĐẾ !!!

- VIẾNG CHÙA TIÊU !!!

- VIẾNG CHÙA PHẬT TÍCH !!!

- THĂM GIA ĐÌNH SĐ LÝ GIÁC THAO !!!

- NHẬN HĐ MỚI !!!
- THẦN Y KÌ BÀ XEM MẠCH LÃO LÝ !!!