MB 800 Lý Ngọc Khuyên

MB 800 Lý Ngọc Khuyên

Nhìn thấy lần cuối: 4 Tháng ago

thành viên từ Tháng 3 3, 2022

Đang theo dõi (0)

Người theo dõi (1)

Tâm Tông Và Trò Chơi Trí Tuệ (ẩn)

Luận Về Đạo Quả Trong Phật Đạo

Trên con đường tiến về Vô Thượng Trí... người tu hành phải kinh qua bốn tầng bậc bình đẳng, được sắp xếp theo thứ tự: Bình Đẳng, Đẳng,...

Tâm Tông Và Trò Chơi Trí Tuệ (ẩn)

Điều Chỉnh Cách Viết Trả Lời Câu Hỏi Cho Đúng Giáo Pháp

Để có thể phân tích và chọn một câu đúng trong các câu trích dẫn, chúng ta nên căn cứ vào giáo pháp và tìm con sâu ở đó. Tức là tìm...

Tâm Tông Và Trò Chơi Trí Tuệ (ẩn)

Luận Về Phật Tri Kiến

Phật pháp hay Phật tri kiến chính là một chuỗi kiến thức giúp một người bình thường, sau khi học và thấu suốt chuỗi kiến thức, ứng...

Tâm Tông Và Trò Chơi Trí Tuệ (ẩn)

Luận Về Thuyết Thông, Tông Thông Và Tầng Bậc Kiến Tánh...

Chúng ta càng hiểu rõ “Phật tri kiến” chừng nào, càng dễ thể nhập trí tuệ chừng ấy, vì nó là con đường đưa đến “cửa ngõ thuyết thông”...

Tâm Tông Và Trò Chơi Trí Tuệ (ẩn)

Chỉ Thú Cốt Lõi Kinh Diệu Pháp Liên Hoa

Bộ kinh giáo Diệu Pháp Liên Hoa được mệnh danh “khai thị ngộ nhập Phật tri kiến” thì, nhất định độ rộng và sâu của nó thật sự khó...

Tâm Tông Và Trò Chơi Trí Tuệ (ẩn)

Luận Về Tâm Thức Và Tâm Linh

Phật đạo chỉ ra “Tam giới duy tâm, vạn pháp duy thức”. Điều này có nghĩa, thế giới nội tâm của một hữu tình chỉ gồm tâm và thức biến...

Tâm Tông Và Trò Chơi Trí Tuệ (ẩn)

Về Tịch Diệt Tham, Sân, Si

Đạo Phật là Đạo Giác Ngộ! Người tu hành khi chưa thật sự Giác Ngộ thì, nếu có quyết tâm đoạn dứt tham sân si, nếu có nỗ lực dùng mọi...

Tâm Tông Và Trò Chơi Trí Tuệ (ẩn)

Minh Bạch Nhận Thức Về Tu Hành Trong Phật Đạo

Các bạn thử nghiệm xem, mục tiêu của Phật đạo là gì? Các bước nào giúp ta như pháp vượt qua để đến được mục tiêu cuối cùng? Hy vọng,...

Tâm Tông Và Trò Chơi Trí Tuệ (ẩn)

Về Ý Nghĩa Sanh Tử Trong Phật Đạo

Làm chủ hay không làm chủ sanh tử, không phải là trọng tâm của Phật đạo mà, làm thế nào để “Sanh tử chẳng khác Niết Bàn”, tức sống...

Tâm Tông Và Trò Chơi Trí Tuệ (ẩn)

Giới Thiệu Khái Quát Về Chương Trình Học Đạo Đế (Học Nhất...

Hy vọng, với những kiến giải trong bài viết này, sẽ giúp các bạn có cái nhìn sơ bộ, có được định hướng tối thiểu và biết rõ việc học...

Tâm Tông Và Trò Chơi Trí Tuệ (ẩn)

Tu Đạo Và Học Nhất Thiết Trí

Trò chơi trí tuệ số 04.2018 với các câu hỏi về Tu Đạo Và Học Nhất Thiết Trí Trong Phật Đạo

Bạn cần hỗ trợ?