MB 620 LÝ KIM THOA

MB 620 LÝ KIM THOA

Nhìn thấy lần cuối: 2 Tháng ago

thành viên từ Tháng 1 10, 2022

Đang theo dõi (0)

Người theo dõi (0)

Tâm Sự Huynh Đệ

An Ổn Tự Tâm Chẳng Cần Sách Vở

Tâm sự đong đầy niềm vui của Lý Nguyệt Hằng

Tâm Sự Huynh Đệ

Con Nguyện Theo Thầy Đến Vô Thượng Bồ Đề!

Tâm nguyện, tiếng lòng của Lý Thu Hằng

Bạn Đọc Hỏi Lý Tứ Trả Lời

Giác Ngộ - Như Lý Tác Ý

Như lí tác ý là thuật ngữ của Phật đạo nhằm hướng dẫn người tu hành chỉ nên như (y cứ vào) giáo lí đã học để tư duy một vấn đề !!!...

Bạn Đọc Hỏi Lý Tứ Trả Lời

Bốn Cấp Bậc Tứ Đế

Bốn đế như bốn nấc thang của một cái thang, muốn lên nấc thang thứ hai phải qua nấc thang thứ nhất, muốn lên nấc thang thứ ba thứ...

Bạn cần hỗ trợ?