MB 544 Lý Tuyết Nhung

MB 544 Lý Tuyết Nhung

Nhìn thấy lần cuối: 2 Giờ ago

thành viên từ Tháng 12 26, 2021

Đang theo dõi (0)

Người theo dõi (1)

Kệ - Thơ - Nhạc

Kệ Khai Tâm - Lý Tứ

Bài kệ Khai Tâm giúp người tu hành thành tựu Vô Niệm, coi như mở cánh cửa Tâm Tông…

Kệ - Thơ - Nhạc

Kệ Tụng Tâm Tông - Nhạn Quá Trường Không - Lý Tứ

Bài kệ Nhạn Quá Trường Không, nếu chúng ta tụng đọc thường xuyên, sẽ hộ trì rất lớn cho thành tựu từ bài kệ số 1 (Kệ Khai Tâm)

Anh Lạc Luận Tập 2

Giới Thiệu Về "Tập II Anh Lạc Luận"

Nếu như, Anh Lạc Luận I được coi như giáo trình tu tập Giáo Tông của Lý Gia vào những năm 2010, 2011…2015… Thì, Anh Lạc Luận II (2016,...