MB 544 Lý Tuyết Nhung

MB 544 Lý Tuyết Nhung

Nhìn thấy lần cuối: 3 Giờ ago

thành viên từ Tháng 12 26, 2021

Đang theo dõi (0)

Người theo dõi (1)

Tâm Pháp

Sân Khấu Cuộc Đời. Có – Không – Ngã – Vô Ngã. Tứ Gia Hạnh

Lão Sư khai thị cho Bát Đệ và các học trò về sân khấu cuộc đời, thế nào là "Có", thế nào là "Không", thế nào là "Ngã", là "Vô Ngã"....

Tâm Pháp

Thân Nghiệp. Quả Vị Ly Thân. “Câu Sanh Lưỡng Chấp”

Lý Tứ cùng Cửu Đệ và Trung Nguyên Cửu Tuyệt luận bàn về thân nghiệp, về cái đau nơi thân và cái khổ nơi tâm. Huyền ngôn của Lão Sư...

Tâm Pháp

Con Đường Và Mục Tiêu Của Phật Đạo

Tu hành là đem cái vốn đau khổ ở đời, để mua lấy đạo lý sướng vui. Lấy đạo lý đã mua bán lại cho nguồn tâm, nguồn tâm sử dụng cái...

Tâm Pháp

Ý Nghĩa 3 Lạy. Chánh Tư Duy Và Chánh Định

Chánh Tư Duy không giống suy nghĩ mông lung ở đời... Chánh Tư Duy của Phật môn chính là giềng mối đưa đến Chánh Định... Chánh Tư Duy...

Tâm Pháp

Đọc Tụng Kinh Điển Như Thế Nào Là Hợp Lý?

Đọc tụng kinh điển như thế nào là hợp lý? Kinh văn bác học giống như núi báu, đọc tụng giống như nhặt thâu... Gom góp rồi còn phải...

Tâm Pháp

Tâm Cầu Đạo Của Trung Nguyên Cửu Tuyệt

Danh có chính thì ngôn mới thuận, chỉ có con mới chính danh thừa hưởng tài sản của cha, chỉ có trò mới chính danh thừa hưởng trí tuệ...

Tâm Pháp

Trung Nguyên Cửu Tuyệt… Tìm Cầu Chân Lý

Trung Nguyên Cửu Tuyệt…tìm cầu chân lý. Thế nào được gọi là trực tâm? Bản chất của tâm chưa từng bị nhiễm ô. Ba cõi do mê tâm tự hiện....

Tâm Pháp

Trung Nguyên Cửu Tuyệt… Chuyện Kể… Bên Dòng Ô Giang

Lý Tứ và Trung Nguyên Cửu Tuyệt trên con thuyền nhỏ tràn ngập ánh trăng, không nói với nhau một lời. Mỗi người theo đuổi một ý tưởng...