Mối Liên Hệ Giữa Vô Minh - Phiền Não Chướng - Sở Tri Chướng

Buổi sinh hoạt sân chơi trực tuyến Lý Gia với chủ đề Phiền Não Chướng và Sở Tri Chướng

Mối Liên Hệ Giữa Vô Minh - Phiền Não Chướng - Sở Tri Chướng

Các bạn !!!

Như vậy là Sân Chơi Trực Tuyến Lý Gia đã bước vào những kì sinh hoạt của tháng 5 năm 2022 !!!

Theo kế hoạch, các kì sinh hoạt ba tháng đầu năm 2022 là những buổi trao đổi, thảo luận đề tài Giáo Pháp Nhập Môn dành cho HĐ mới !!! Và, những kì sinh hoạt của các tháng tiếp theo sẽ tiến hành triển khai chủ đề Thực Hành Đẳng Ngữ Môn đối với các HĐ đã hoàn thành hai chủ đề Thấu Thị Môn và Thẩm Sát Môn đã học tập cuối năm 2021 !!!

Thế nhưng, chủ đề này chỉ triển khai được ba kì, số lượng HĐ mới lại tăng một cách đột biến !!! BQT lại phải thay đổi kế hoạch Sân Chơi Trực Tuyến để đáp ứng yêu cầu trước mắt về việc học tập của Lý Gia !!! Và, như vậy là, chủ đề giáo pháp căn bản lại được tiếp tục triển khai !!!

Tuy nói là triển khai giáo pháp căn bản để giúp HĐ mới bắt kịp nhịp độ học tập của toàn sân chơi !!! Nhưng, thay vì chỉ triển khai thuần tuý giáo pháp căn bản, trong quá trình trao đổi, mình đã lồng ghép vào đó một số học phần của giáo pháp nâng cao bằng cách này hay cách khác…Nhờ thế, các HĐ cũ vừa có dịp ôn lại kiến thức đã học, lại có thể tiếp cận các cảnh giới cao hơn, trong đó tăng trưởng cả chiều rộng lẫn chiều sâu một cách nhẹ nhàng nhưng rất hiệu quả !!!

Buổi sinh hoạt vừa rồi, ngoài đề tài căn bản là mối liên hệ giữa vô minh, phiền não chướng và sở tri chướng… Trong đó các vấn đề cốt lõi như:

- Vô minh là gì ??? Làm thế nào để tịch diệt ???

- Ba hành tướng của vô minh được xử lí trong bốn cấp học tứ đế như thế nào ???

- Có bao nhiêu thứ chướng đạo người tu hành cần nhận diện ???

- Bốn hành tướng của phiền não chướng là gì ??? Làm thế nào để tịch diệt ???

- Hai hành tướng của sở tri chướng ra sao ??? Các bước tịch diệt cụ thể…vv…!!!

Nói chung, những vấn để cốt lõi liệt kê ở trên, đã được HĐ chúng ta thấu triệt từng tiêu mục trong buổi sinh hoạt vừa rồi !!!

Đặc biệt, cuối buổi sinh hoạt !!! Trong một đương cơ cụ thể, thông qua câu hỏi của SĐ Lý Viết Huệ: “Có phải tất cả những thứ vô minh, phiền não chướng và sở tri chướng thầy vừa triển khai, là những thứ mà chúng sanh đã huân tập từ vô lượng kiếp hay không ???” !!!

Ha ha ha ha !!! “Thừa gió bẻ măng” !!! Từ một đương cơ tưởng chừng như mơ hồ, mình đã dùng thủ pháp “Cách Sơn Đả Ngưu” !!! Ở bên này núi Tu Di, kình lực phát ra…Chỉ nghe mấy tiếng lịch bịch !!! Ha ha ha ha !!! Có đến mấy chục con trâu của Lý Gia ở bên kia núi lăn đùng ra chết queo !!! Thế là, mấy chục con trâu đó đã được hoá kiếp trong…một…niệm !!! Cái được gọi là “Sơ Tướng Vô Minh” từ vô thuỷ đã được HĐ chúng ta thanh toán nhanh, gọn, lẹ… Chiến trường đang ác liệc, bỗng dưng…biến…thành…hư…không !!!

Ha ha ha ha !!! Công cuộc hoá kiếp ngoạn mục tối hôm qua, âm vang của nó còn dai dẳng cho đến tận khuya (hơn 12 giờ đêm) sau buổi sinh hoạt, rồi tiếp tục lan toả cho đến tận sáng hôm nay cũng chưa có dấu hiệu hạ nhiệt !!! Cái điện thoại của Lão Lý…gần…cháy…vì đã nhận vô số cuộc gọi, tin nhắn...biểu lộ hoan hỉ tột cùng khi các con trâu già tăm tối ngàn năm, nay lại được khai sáng để trở thành những con sư tử của Lý Gia đang tự tại “đi giữa hồng trần” !!! Đúng là: “Mê nghe kinh trọn kiếp, ngộ chỉ một sát na” !!!

Vâng, cái sát na hoá kiếp kì thú từ buổi sinh hoạt tối hôm qua vẫn còn vang vọng đến tận hôm nay !!! Giáo Tông và Tâm Tông, đôi cánh của giáo pháp một khi đã tung bay thì, sức ảnh hưởng của nó tuyệt vời đến lạ lùng như thế đấy các bạn ạ !!! Công việc học tập của Lý Gia dưới hình thức "một sân chơi trực tuyến" khi đã triển khai một điều gì đó, nhất định nó cũng rất "tuyệt cú mèo" như thế đấy các bạn ạ !!!

14/05/2022

LÝ TỨ (lược ghi)