Bạn Đọc Hỏi Lý Tứ Trả Lời

Bốn Bệnh Của Viên Giác

Con đường Giác ngộ là con đường không có bóng dáng của bốn thứ bệnh: nhậm, tác, chỉ, diệt!

Giác Ngộ - Như Lý Tác Ý

Như lí tác ý là thuật ngữ của Phật đạo nhằm hướng dẫn người tu hành chỉ nên như (y cứ vào) giáo lí đã học để tư duy một vấn đề !!!...

Bốn Cấp Bậc Tứ Đế

Bốn đế như bốn nấc thang của một cái thang, muốn lên nấc thang thứ hai phải qua nấc thang thứ nhất, muốn lên nấc thang thứ ba thứ...

Xin Một Lời Khuyên !!!

Để giúp bạn đọc có cái nhìn sơ bộ về nhận thức của HĐ Lý Gia như thế nào về cuộc sống, xin giới thiệu đến bạn đọc bài viết tiêu biểu...

Làm Thế Nào Để Được Bình An Trong Tâm Hồn

Những điều mang tính nguyên lí và cơ bản này có thể giúp những ai muốn có được “một chút bình yên trong tâm hồn” nếu áp dụng triệt...

Người Tại Gia Có Đạt Được Mục Đích Cuối Cùng Của Phật Đạo

Bất kì ai có được những nhận thức như pháp và giác ngộ những nhận thức đó một cách như pháp đều có thể thành tựu mục tiêu cuối cùng...

Tánh Giác - Bổn Tâm - Bản Giác

Tác giả Lý Tứ trả lời về ba khái niệm tánh giác, bổn tâm, bản giác

Làm Thế Nào Để Tâm Thức Có Cơ Hội Nổ Big Bang?

Hãy chuyên tâm học tập, làm công hạnh, và vì hết thảy chúng sanh…đến khi đủ phước duyên, công đức…nhất định một vụ nổ Big Bang tâm...

Bố Thí Vô Úy Và Bố Thí Ba La Mật

Tác giả Lý Tứ giải đáp câu hỏi của bạn đọc về chủ đề bố thí vô úy và bố thí ba la mật

Các Nghĩa Không Trong Phật Đạo

Muốn thấu suốt ý nghĩa của bảy pháp không (hoặc mười tám pháp không), Bồ Tát đó phải thấu suốt những cảnh giới cơ bản sau: “Tất cả...

Giác Ngộ Là Hạt Nhân Làm Nên Đạo Quả?

Học tập hay công phu cũng chỉ là bước đệm để người tu hành có cơ hội giác ngộ !!! Nếu chỉ thuần học tập hay công phu mà không giác...

Pháp Giới Và Tam Giới Hình Thành Như Thế Nào?

Pháp giới được hình thành bởi tâm thức (hoặc tâm trí) !!! Tâm thức chừng nào, pháp giới chừng ấy !!!

Sự Khác Nhau Giữa Nghĩ Suy Và Vọng Tưởng

Vọng tưởng là suy tưởng những thứ không chân thật (vọng trái với chơn) !!! Do suy tưởng những thứ không chân thật, không có trong...

Bạn cần hỗ trợ?