Chuyện Bên Lề 41-80

CBL.80 - Không Hốt Rác - Không Xả Rác

Phật pháp ra đời, công việc đầu tiên là giúp cho người tu hành hết điên đảo !!!

CBL.79 - Chuyện Vui Về Vô Tu Vô Chứng !!!

Bên ngoài thì bình thường, nhưng tâm trí cao tột, không tầm thường như kẻ thế gian... Người nào được như thế, gọi là đắc cái không...

CBL.77 - Vì Sao Muốn Thành Tựu Trong Phật Đạo Cần Phải...

Giác ngộ để tự “hoá kiếp” chính là đầu mối làm nên mọi đạo quả trong Phật đạo !!! Đây là lí do vì sao Thế Tôn của chúng ta có danh...

CBL.76 - Làm Thế Nào Để Trở Thành Huynh Đệ Lý Gia !!!

Lý Gia không có luật lệ gì hết !!! Chỉ cần ham thích tu hành và dám từ bỏ những gì cần từ bỏ, theo phương châm: “Trượng phu là người...

CBL.75 - Luận Về… "Tâm Thức Và Tâm Linh" - Bài Thuốc Chữa...

“Không Giác Ngộ, hay những diễn giải vô căn cứ... chính là nguyên nhân của mọi nguyên nhân để thế giới tâm thức biến thành thế giới...

CBL.74 - Thử Lạm Bàn Về Chuyện Cực Lạc Là Có Hay Không...

Các cảnh giới trong Phật đạo là cảnh giới của tâm thức, chứ chẳng phải thế giới vật lí!

CBL.72 - Viết Cho Những Người Bạn Trẻ

Giác ngộ là thấy lại bổn nguyên thanh tịnh vắng lặng của tâm này !!! Nhưng, cũng chính sự thanh tịnh vắng lặng ấy lại khiến cho ta...

CBL.70 - Chuyện Bướm Và Tằm

Và những gì của đạo pháp mà HĐ Lý Gia thừa hưởng hôm nay, chính là kết tinh của việc nhai kinh thâu đêm trong căn nhà lá rách tả tơi...

CBL.69 - Cảm Nhận Chữ "Đế" Trong Cuốn Sách Phật Giáo Và...

(Bài viết của Trí Minh - Đã được đăng trong Lý Gia)

CBL.68 - Tri Ân Hạnh Phúc

Lý Gia là một đại gia đình đúng nghĩa, có những HĐ chưa từng biết mặt nhau, nhưng khi gặp nhau lại như con một nhà...

CBL.66 - Tứ Cú

Thứ đệ cú là pháp ấn của một cảnh giới, có cảnh giới phải thành tựu bốn pháp ấn, có cảnh giới một pháp ấn..v.v...

CBL.65 - Kỷ Niệm Một Mùa Phật Đản

Phật Đản năm 1973 có lẽ là mùa Phật Đản khó quên, đánh dấu bước ngoặt về việc tiếp cận Phật pháp...