"Hạnh Phúc Quanh Ta" - Sự Kiện Tác Giả Lý Tứ Giao Lưu Với Độc Giả Miền Trung và Kí Tặng Sách

"Hạnh Phúc Quanh Ta" - Sự Kiện Tác Giả Lý Tứ Giao Lưu Với Độc Giả Miền Trung và Kí Tặng Sách
"HẠNH PHÚC QUANH TA" - SỰ KIỆN TÁC GIẢ LÝ TỨ GIAO LƯU VỚI ĐỘC GIẢ MIỀN TRUNG & KÍ TẶNG SÁCH.
Địa chỉ: Nhà hàng Ngũ Sen, 155 Lê Đình Lý, Hòa Thuận Đông, Hải Châu, Đà Nẵng.
Thời gian: 15h-18h Thứ 7 ngày 4/6/2022
-------
LƯU TRÌNH SỰ KIỆN:
ĐÓN KHÁCH | 14:00-15:00
GIỚI THIỆU KHÁCH MỜI | 15:00-15:15
SƠ LƯỢC VỀ TÁC GIẢ, TÁC PHẨM | 15:15-15:30
- Đôi nét về Lý Gia !!!
TÂM SỰ HUYNH ĐỆ | 15:30-16:45
- Nhân duyên đến với Lý Gia
- Câu chuyện kiếm tìm hạnh phúc
GÓC NHÌN LÝ TỨ | 16:45-17:30
- Hạnh phúc là gì?
- Hạnh phúc tìm ở đâu?
- Hạnh phúc tìm kiếm như thế nào?
GIAO LƯU & KÝ TẶNG SÁCH | 17:30-18:00
TIỆC CHAY | 18:00