Các bạn !!!
Đang viết bài này dang dở (Bạn đọc hỏi Lý Tứ trả lời mục 27), Thầy Bốn qua FT đã hỏi mình câu hỏi như sau:

1) Thưa thầy !!! Khi ta phân tích một pháp bất kì để thấy (nhìn nhận) pháp đó là đúng hay sai, là chánh hay tà…v..v…Phân tích như vậy, có được gọi là “Trạch Pháp Giác Chi” hay không ??? Vì sao được ??? Vì sao không ??? Đề nghị giải thích !!!

2) Phân tích một pháp (bất kì) với ý nghĩa như thế nào, mới được gọi là Trạch Pháp Giác Chi ??? Khi ta phân tích một pháp (bất kì) đầy đủ ý nghĩa của Trạch Pháp Giác Chi thì, kết quả (cứu cánh) của việc phân tích ấy cho ra thành quả gì trong Phật đạo ??? Hãy giải thích vì sao nó có được thành quả như vậy ???

Các bạn !!!
Nhân tiện hai câu hỏi của Thầy Bốn đưa ra, mình xin “bán cái” lại cho các bạn, nhờ các bạn giải quyết dùm… Đây được coi là đề tài của TRÒ CHƠI TRÍ TUỆ – 01/2020 (để lấy hên đầu năm) !!!

BQT rất mong, nhận được những trả lời lý thú và bổ ích từ các bạn !!!
LÝ TỨ

– Hạn chót nhận trả lời: Thứ Năm, ngày 20/02/2020 (cho nó đẹp) !!!
– Phần thưởng kì này: Gấp quá, chưa nghĩ ra, sẽ cho biết sau !!!

Các bạn gởi câu trả lời theo link sau: (BB thiết kế dùm) !!!

CÁI CỤC ĐÁ NÓ HÊN – VỪA SỞ HỮU MÙNG BỐN TẾT – MÙNG NĂM TẾT MỘT TRẺ MỘT GIÀ ĐẶT CÂU HỎI LIỀN – CHẮC LÀ LÝ GIA NĂM NAY MẦN ĂN PHÁT ĐẠT !!!