Các bạn !!!

Mình vừa nhận được những hình ảnh đầu tiên cuốn sách CHUYỆN TRÊN MÂY được gởi về từ HÀ NỘI !!!

Sách do Nhà Xuất Bản Hà Nội xuất bản và Công Ty Sách Thái Hà phát hành – 2021 !!!

Chân thành cảm ơn Nhà Xuất Bản Hà Nội !!!

Chân thành cảm ơn Công Ty Sách Thái Hà !!!

07/01/2021

LÝ TỨ