Thưa thầy và các HĐTM Lý Gia!

“Tâm pháp” là cuốn sách đầu tiên của Thầy mà con được sư tỉ Phương Anh giới thiệu. Con nhớ đó là một buổi tối, sau khi nói chuyện thì PA gửi link video “Tâm Pháp” do Bé Bột thực hiện. Đêm hôm đó con nghe Tâm Pháp mà không thể dừng lại, từng câu, từng chữ tuôn chảy trong tâm trí con.

Khi đó với những hiểu biết đơn giản, con bắt đầu có sự mường tượng về con đường đi của một người tu học theo đạo Phật. Suốt thời gian học tập sau đó, Tâm Pháp là vừa là cuốn tài liệu, vừa là “bảo bối” để con tham khảo khi tìm cách triển khai một đề tài nào đó.

May mắn cho con khi được Thầy giao thực hiện cuốn sách nói Tâm Pháp, thêm 1 lần nữa con được đọc lại, nghe lại cuốn sách quý này. Và con cũng được nghe Thầy và các HĐ cũ kể về những câu chuyện xung quanh việc viết và hoàn thành cuốn sách. Con nghĩ rằng những câu chuyện đó sẽ rất lợi lạc cho những HĐ đã và đang tiếp cận giáo pháp thông qua cuốn Tâm Pháp. Đó là những giá trị về “làm gì cũng làm hết mình” mà Thầy luôn dạy chúng con; là tinh thần thương yêu những người chưa giác ngộ để tìm cách tốt nhất hộ trì họ.

Vài lời không thể nói hết những cảm xúc của con khi thực hiện toàn bộ cuốn sách nói Tâm Pháp nói chung và video “Tâm Pháp ngoại truyện” nói riêng. Con xin gửi Thầy cùng HĐTM video “Tâm Pháp ngoại truyện” như một lời chia tay cuốn sách nói đầu tiên này: