Nhà sách Minh Thắng đang cố gắng để cuốn sách Phật Giáo Và Thiền kịp phát hành tại hội sách Hoàng Thành Thăng Long vào 2/10 đến 6/10/2019