Các bạn !!!

Như vậy là, chủ đề “Thực Tập Kĩ Năng Trình Bày Một Đề Tài Bất Kì Trong Phật Đạo” sau 50 kì sinh hoạt đã chính thức khép lại vào buổi tổng kết hồi tối Thứ Ba 12/10/2021 !!!

Có thể nói, với 50 kì sinh hoạt chủ đề Lập Kế Hoạch Cho Một Chuyến Hải Hành, và 50 kì sinh hoạt chủ đề Thực Tập Kĩ Năng Trình Bày Một Đề Tài Bất Kì Trong Phật Đạo diễn ra suốt từ đầu năm 2021 đến nay, đã mang lại những thành công nhất định trong việc học tập của HĐ Lý Gia !!!

Thành công mà chúng ta dễ nhận thấy đó là:

– Kĩ năng trình bày trước đại chúng…!!!

– Kĩ năng điều hành một buổi sinh hoạt tập thể có đông người tham dự…!!!

– Kĩ năng xử lí những vấn đề được coi là “hóc búa” của Phật đạo !!!

– Kĩ năng Thấu thị, Thẩm sát và Đẳng ngữ…!!!

– Kĩ năng nắm bắt những vấn đề được coi là trọng tâm trong các buổi học tập giáo pháp…!!!

– Kĩ năng đánh giá câu hỏi, đặt câu hỏi, phản biện, lập luận và trả lời theo tinh thần bốn học pháp “Nhất hướng, Phản cật vấn, Phân biệt và Chỉ luận”…!!!

Ngoài những kĩ năng nêu trên, HĐ Lý Gia sau những đợt sinh hoạt với nhiều chủ đề khác nhau trong thời gian qua, đã tích luỹ một khối lượng kiến thức được coi là phong phú về cả chiều rộng lẫn chiều sâu, điều này đã giúp tất cả HĐ Lý Gia củng cố kiến thức, tự tin trong quá trình tu tập ở hiện tại và hướng đến việc chiếm lĩnh những cảnh giới cao hơn ở vị lai…!!!

Đêm vừa rồi (15/10/2021), chủ đề “Chia Sẻ Kinh Nghiệm Tu Tập Của Bản Thân” chính thức mở màn với phần trình bày của SH Lý Thái Đăng !!!

Một điều thú vị đó là, từ nhiều năm qua, SH Lý Thái Đăng luôn là người được HĐ Lý Gia tín nhiệm chọn làm “tướng tiên phuông” trong các trận đánh mở màn !!! Với kinh nghiệm nhiều chục năm làm công tác “công tố”, qua giọng văn hào sảng, hài hước, lí luận logic và hết sức thuyết phục đã giúp buổi sinh hoạt đầu tiên về chủ đề nêu trên thêm phần sôi nổi, hấp dẫn, và thành công ngoài mong đợi…!!!

Trong buổi sinh hoạt, các câu hỏi sau đây cũng được HĐ đưa ra:

1) Xin đại chúng giải thích cụ thể thế nào là “giải quyết nguồn tâm” và có bao nhiêu cách để “giải quyết nguồn tâm” trong Phật đạo…!!!

2) Phật đạo quan niệm “ma” như thế nào ??? Ý nghĩa của bốn chúng ma trên tinh thần Phật đạo (Phiền não ma, Ngũ ấm ma, Tử ma và Thiên ma) ??? Và cách giải quyết từng loại ma theo tinh thần giáo pháp !!!

3) Thế nào là bổn tâm, thế nào là hư vọng tâm ??? Bổn tâm có phát sinh hư vọng hay không ??? Tại sao Lý Gia nói là giải quyết “nguồn tâm” mà không nói là giải quyết “tâm” ??? Nguồn tâm và tâm khác nhau thế nào ???

4) Câu nói: “Bình thường tâm thị đạo” trong mẫu đối thoại giữa Nam Tuyền và Triệu Châu có phù hợp với tinh thần giáo pháp hay không ??? Phù hợp trong hoàn cảnh nào ??? Không phù hợp trong hoàn cảnh nào ???

Và, điều tuyệt vời đó là, sau khi đại chúng sôi nổi thảo luận, bốn câu hỏi nêu trên đã được giải quyết thoả đáng, như pháp và đại chúng đồng tình !!!

Buổi sinh hoạt kết thúc vào lúc 23 giờ 30 !!!

16/10/2021

LÝ TỨ (lược ghi)

– HÌNH ẢNH 717; 718 VÀ HĐ CHỨNG MINH !!!