Các bạn !!!

Có HĐ hỏi, làm thế nào để có thể vãng sanh Cực Lạc và những vấn đề liên quan… Mình tạm giải thích như sau:

Cõi Cực Lạc, được Phật mô tả rất cặn kẽ trong kinh A Di Đà. Muốn đến đó, việc đầu tiên là, bạn hãy hình dung, thường xuyên nhớ nghĩ đến hình ảnh quốc độ này như những gì được mô tả.

• Trích lời nguyện thứ 20 của Ngài Pháp Tạng: “Nếu con được thành Phật, mà chúng sinh trong mười phương khi nghe danh hiệu của con, một lòng một dạ nhớ nghĩ đến cõi nước của con, tu trồng các công đức, dốc lòng hồi hướng, cầu sinh về cõi nước con mà không được vừa lòng, thì con chẳng trụ ở ngôi Chính giác”.

Vì sao, việc đầu tiên của người cầu vãng sanh là phải hình dung, và sau đó là một lòng một dạ (nhất tâm) nhớ nghĩ đến hình ảnh cõi Cực Lạc ???

• Hình ảnh ban đầu của Cực Lạc đến với tâm thức gọi là khí phần. Thường xuyên nhớ nghĩ, đi đứng nằm ngồi đều không quên, không mất gọi là tướng phần hay Chí Thành Tâm. Khi hình ảnh này viên mãn, các nét từ đại cương đến chi tiết đều rõ ràng trong tâm thức, như bức tranh để trước mặt người mắt sáng, gọi là Thâm Tâm. Nếu phát nguyện hồi hướng tâm này đến tất cả chúng sanh, thì gọi là hồi hướng phát nguyện tâm.

• Người này nếu muốn về cõi Tịnh Độ sau khi bỏ báo thân, do thiện tập nhân là những hình ảnh của Cực Lạc thường nhớ nghĩ đã thành hạt giống trong tâm, chiêu cảm với thiện giao báo là sự ham thích vãng sanh, tập nhân chiêu cảm với giao báo, cõi Cực Lạc hiện ra trước mắt… Cõi Cực Lạc hiện ra trước mắt gọi là thắng khí.

• Ba giai đoạn từ khí phần, tướng phần đến thắng khí, giống như chuyện chiếc điện thoại di động, từ ý tưởng ban đầu (khí phần), đến các bản vẽ thiết kế trên máy tính (tướng phần) và sau cùng là một chiếc điện thoại cầm tay ra đời (thắng khí), sự có mặt của chiếc điện thoại chính là quá trình ba nghiệp phần này viên mãn. Nếu không có hình ảnh đầu tiên làm nền tảng trong tâm thì thắng khí sẽ khó hiện khi viên mãn nghiệp báo. Đó là lý do tại sao Phật mô tả rất chi tiết về cõi Cực Lạc, mô tả này chính là gieo ba nghiệp phần vào tâm thức chúng sanh, để người nào ham thích, có thể từng bước thực hiện ước nguyện vãng sanh.

Về chuyện Cực Lạc ở đâu ??? Các bạn có thể tạm hiểu, Cực Lạc chẳng nằm trong ba cõi, cũng không phải ngoài ba cõi. Nếu trong ba cõi thì chẳng phải cõi Phật, còn nếu ngoài ba cõi thì làm sao chúng sanh đến đó được !!!

• Điều tốt nhất của bây giờ là, nên có một định hướng và những kiến thức cơ bản tốt nhất liên quan đến nơi mình cần đến. Những định hướng đó là: Nơi đó mình có thật sự ham thích? Đã được trang bị một số hiểu biết nhất định về nơi ấy hay chưa? Nơi ấy như thế nào? Có cái gì hay? Vì sao mình phải đến? Đến đó để làm gì? Trả lời được những câu hỏi này, sẽ giúp tự tin hơn, và nhất định chuyến đi sẽ có những bước chuẩn bị hữu ích.

• Một điều không kém phần quan trọng, đó là: Điều kiện ắt có và đủ để có thể đến được Cực Lạc bao gồm những gì ??? Trong bấy nhiêu điều kiện, mình đã đáp ứng được bao nhiêu phần ??? Còn thiếu cái gì, cái gì cần phải bổ sung ??? Tư duy, tìm hiểu và trả lời thoả đáng những câu hỏi này, sẽ giúp chúng ta có một hành trang vừa đủ, để “đi đến nơi về đến chốn”.

• Về mười ba pháp quán, theo mình thì có lẽ không nên tùy tiện thực hành, nếu chưa am tường cụ thể những điều cần có của một pháp quán cũng như ý nghĩa của nó. Tốt nhất, cần tìm một bậc Đạo Sư hướng dẫn, vì những pháp quán như vậy giống như con dao hai lưỡi, có thể đứt tay bất cứ lúc nào, đây chỉ là ý kiến riêng tư và kinh nghiệm cá nhân. Điều gì không nắm chắc thì hãy khoan thực hiện, thôi thì cứ nghiên cứu kinh điển và thực hành các pháp đơn giản rồi sau đó hãy tính.

• Nếu muốn gìn giữ tâm không cho tán loạn thì có nhiều cách, đâu nhất thiết phải quán mặt trời lặn. Ví dụ như niệm Phật hoặc quán hơi thở chẳng hạn.                                 09-2010