Các bạn !!!

Công đức là thành quả cao nhất của việc tu học trong Phật đạo. Các quả vị trong Phật đạo được tính bằng công đức, công đức càng nhiều, quả vị càng cao, quả vị càng cao, trí tuệ càng lớn. Đức Phật là đấng đầy đủ công đức bậc nhất trong Phật đạo. Vì thế, trí tuệ của Đức Phật rộng lớn và cao tột, vượt ra ngoài suy lường, nên không thể nghĩ bàn hay tính đếm !!!

Công đức cao quý là như vậy, nhưng để có được công đức không phải chuyện dễ dàng. Muốn có được công đức, phải biết cách làm thế nào để phát sinh công đức. Chừng nào chưa biết được điều này, chừng nào chưa biến hiểu biết này thành đời sống, chừng ấy, dù có làm gì, tu tập như thế nào cũng không thoát ra khỏi quy luật của trói buộc ba cõi, đó là phước đức hay ác đức !!!

Để thấm nhuần ý nghĩa làm thế nào để phát sinh công đức. Mình có một số câu hỏi, những câu hỏi này nếu thấu suốt, sẽ giúp các bạn hiểu rõ hơn việc “làm thế nào để phát sinh công đức. 

Các câu hỏi như sau:

1.1.  CÂU HỎI TRÒ CHƠI TRÍ TUỆ _TCTT 2016/05_ Làm Thế Nào Để Phát Sinh Công Đức

1) Một tạo tác nào đó của thân, khẩu, ý (hành động, nghĩ suy, nói năng), bản thân (bản chất) của tạo tác đó là công đức, phước đức hay ác đức ???

2) Làm thế nào để một tạo tác của thân, khẩu, ý trở thành: Công đức, phước đức hay ác đức ??? (Sau khi giải thích, hãy cho ví dụ để làm rõ nghĩa…)

3) Lịch sử kể rằng: Ngày xưa vua Lương Võ Đế tạo chùa, độ Tăng nhiều vô số kể… Sau đó ông ta đem điều này hỏi Tổ Đạt Ma:

− “Trẫm một đời tạo chùa, độ Tăng nhiều vô số kể, có công đức gì chăng” ???

− Tổ trả lời: “Không có công đức gì hết” !!!

− Ngày sau, có người cũng đem điều này hỏi Lục Tổ Huệ Năng, Lục Tổ cũng trả lời “không có công đức gì hết” !!!

● Xin hỏi: Theo bạn, vì sao vua Lương Võ Đế làm những việc to lớn như thế, mà vẫn bị các bậc cao đức trong Phật đạo cho là: “Không có công đức gì hết” ???

Yêu cầu của câu trả lời phải dứt khoát, rõ ràng, nói được cái gốc của vấn đề vì sao nó như vậy, không kiến giải hay suy luận dài dòng. Rất mong nhận được những trả lời bổ ích từ các bạn.                                 (09-06-2016)

1.2.  TIẾP NHẬN TRẢ LỜI & GỢI Ý_TCTT 2016/05_ Làm Thế Nào Để Phát Sinh Công Đức

֎ Các bạn !!!

Đợt câu hỏi vừa rồi, có rất nhiều câu trả lời hay của HĐ và rất xứng đáng là những câu trả lời được tuyên dương. Tuy nhiên, trong phạm vi của một email, mình không thể chuyển đến mọi người tất cả, vì thế chỉ đưa ra một số nhỏ trong những trả lời hay này.

Trong Phật đạo: Công đức giống như ánh sáng từ đôi mắt sáng của người giác ngộ. Phước đức và ác đức giống như bóng tối của kẻ mù loà. Người mắt sáng làm gì cũng sáng tỏ, người mù loà làm gì cũng tăm tối. Vì thế, muốn có công đức, người tu hành trong Phật đạo cần phải giác ngộ. Và, chỉ có người đã giác ngộ, mới biết hình dáng của công đức như thế nào, ý vị nó ra sao, còn kẻ chưa giác ngộ, dù cố hiểu về công đức, giống như người mù cố hiểu về ánh sáng, đây là việc chắc chắn không thể.

Đó là lý do vì sao vua Lương Võ Đế dù đã tạo chùa độ Tăng nhiều vô số, mà không thể biết được việc làm này của mình có công đức hay không !!!

1.3.  ֎ CẢM NHẬN.. SỐNG TRONG GIÁO PHÁP 2016.05

Xin chuyển đến các bạn các câu trả lời của HĐ.

֎ TRẢ LỜI_TCTT 2016/05_Làm Thế Nào để Phát Sinh Công Đức (Tham Khảo)

● (01) Trả lời_TCTT 2016/05_..Sinh Công Đức (Lý Nguyên Nhập).

Kính thưa Thầy.

Qua cách dẫn giải về Phước−Công Đức của Thầy thật rõ ràng, đúng như Lục Tổ Đàn Kinh đã giảng sự khác nhau giữa hai khái niệm này, ai chưa hiểu rõ thì thật đáng thương, dễ dẫn đến tu mù.

Sự thật hiển nhiên, Đức Phật là Lưỡng Túc Tôn, đầy đủ Trí Tuệ và Công Đức, trong Pháp Bảo Đàn Kinh nêu rõ:

“Người ‘Mê’ tu ‘Phúc’ bất tu ‘Đạo’

 Cho rằng tu phúc ấy là đạo

  Bố thí cúng dường phúc vô biên

‘Tam Độc’ trong tâm xưa nay tạo

 Tưởng rằng lấy phúc mong diệt ‘Tội’

 Đời sau được ‘Phúc Tội’ còn nguyên …”

Bản thân con một thời gian dài mê muội, lầm lẫn hai khái niệm này và nhận lấy hậu quả đắng cay, mất niềm tin vào nhân quả, bi quan chán nản. Sau khi đọc Pháp Bảo Đàn Kinh chợt ngộ ra vấn đề trong lòng thanh thản, với con đã từng trải qua và trả giá rất đắt nên hiểu rõ giá trị bài pháp Thầy khai thị cho HĐ.

Nếu được phép một số HĐ đồng cảnh ngộ, cho con được muôn ngàn lần đội ơn Bậc Đạo Sư đã chỉ ra những hầm hố cạm bẫy trước mắt để tránh xa.

Con cũng xin đội ơn Thầy đã dặn dò kỹ lưỡng khi một đêm được Thầy khai thị “Với Phật Pháp Phải Thấu Hiểu Rõ Ràng, Không Được Mù Mờ“.

Lời vàng này con xin ghi khắc trong lòng.

Muôn lần đội ơn Bậc Đạo Sư.

Con, Lý Nguyên Nhập.

● (02) Trả lời_TCTT 2016/05_..Sinh Công Đức (Lý Tâm Pháp).

Thưa Thầy,

Đây là phần trả lời của con, mong Thầy chỉ dạy.

• Trả lời câu hỏi 1: [[1]]   Một tạo tác bất kỳ của thân, khẩu, ý, bản chất của tạo tác đó chẳng phải là công đức, phước đức hay ác đức.  Vì sao?  Vì bản chất của một hành động, một việc hay một vấn đề tự nó không tánh, chẳng có tánh ác hay thiện, không có tánh tịnh hay bất tịnh… Vì không tánh, nên một hành động bất kỳ, chưa gởi gắm ý niệm vào đó, hành động này chưa thể kết luận được đó là công đức, phước đức hay ác đức.

• Trả lời câu hỏi 2: [[2]Muốn một tạo tác của thân, khẩu, ý trở thành công đức, phước đức hay ác đức. Tuỳ thuộc vào ý niệm được gởi gắm vào tạo tác đó.

Một hành động, nếu có ý vị của giác ngộ sẽ cho ra công đức, nếu có ý vị của thiện pháp sẽ cho ra phước đức, nếu có ý vị của ác pháp sẽ cho ra ác đức. Không có một ý vị nào, hành động đó sẽ trở thành vô ký (vô ký nghiệp)

Ví dụ: Như nước, chẳng có tánh mặn, ngọt hay cay… Nếu người ta nêm muối vào thì nước sẽ mặn, nêm đường sẽ ngọt, nêm ớt sẽ cay. Không nêm gì vào đó thì nước này chỉ thuần tuý là nước.

• Trả lời câu hỏi 3: [[3]Vua Lương Võ Đế chưa giác ngộ, nên tất cả các hành động của ông ta đều không có công đức.

Xin Thầy chỉ dạy thêm.

Con, Lý Tâm Pháp.

● (03) Trả lời_TCTT 2016/05_..Sinh Công Đức (Lý Anh Lạc).

Thưa Thầy !!!

Con xin trả lời ba câu hỏi :

• Trả lời câu hỏi 1: [[4] Bản chất của tạo tác vốn không tánh. Vì thế, chỉ một tạo tác thôi, chưa gởi gắm ý niệm vào đó thì bản thân tạo tác này chưa nói lên được điều gì, chưa thể gọi là công đức, phước đức, hay ác đức.

• Trả lời câu hỏi 2: [[5]Tạo tác của thân, khẩu, ý khi tích chứa:

Chủng tánh chúng sanh (cân, đong, đo, đếm…), thì khi tạo tác sẽ cho ra phước đức hay ác đức.  Vì thế nên trong Kinh có dạy “Một chúng sanh (chưa giác ngộ) khi nhăn mặt, nhíu mày…điều tạo nghiệp”.

• Nếu là Thánh chủng tánh (đã giác ngộ), khi tạo tác sẽ cho ra công đức và phước đức vô lậu.

Ví dụ: −• Như một tấm vải bẩn, nếu chưa được giặt sạch. Có nhuộm lên đó bất kỳ một màu sắc gì, thì màu sắc có được trên tấm vải sẽ không như mong muốn.

             −• Như một tấm vải trắng (sạch), khi nhuộm lên đó một màu sắc cần thiết, thì kết quả có được sẽ như ý.

• Trả lời câu hỏi 3:  Vì không giác ngộ, nên vua Lương Võ Đế có làm điều gì cũng không có công đức. Ví như người ở trong bóng tối, có làm điều gì thì cũng làm trong tối tăm !!!

Kính Thầy chỉ dạy thêm cho con.

Con, Lý Anh Lạc.

● (04) Trả lời_TCTT 2016/05_..Sinh Công Đức (Lý Chơn Pháp).

Kính Thầy!

Con xin trả lời câu hỏi:

• Trả lời câu hỏi 1: [[6]]  Tất cả mọi tạo tác của thân, khẩu, ý chẳng phải công đức, phước đức hay ác đức, vì bản chất của nó là không tánh.

• Trả lời câu hỏi 2: [[7] Nếu tạo tác nào của thân, khẩu, ý chủ đích lợi mình, bất chấp có hại cho người, đó là ác đức. Nếu tạo tác nào chủ đích lợi mình và lợi người là phước đức. Còn nếu tạo tác nào giúp mình và người giác ngộ, dứt bỏ mọi mê lầm, làm sạch nguồn tâm, thể nhập bản thể Thanh tịnh, đó là công đức.

• Trả lời câu hỏi 3: [[8]Kinh Kim Cang dạy: Bồ Tát bố thí không trụ tướng, nên phước đức (công đức) nhiều vô số kể. Nếu làm việc lành mà không giác ngộ, còn có sở trụ, sở cầu và sở đắc thì thành quả chỉ là Phước Đức của nhân Thiên mà thôi. Vua Lương Võ Đế rơi vào trường hợp này, nên không có công đức.

Xin Thầy chỉ giáo.

Con, Lý Chơn Pháp.

● (05) Trả lời_TCTT 2016/05_..Sinh Công Đức (Lý Lục Tam).

Kính Thầy

Con xin trả lờicác câu hỏi:

• Trả lời câu hỏi 1:   Một tạo tác nào đó của thân, khẩu, ý. Bản thân thân tạo tác đó chẳng phải công đức, phước đức hay ác đức vì vô tánh vậy.

• Trả lời câu hỏi 2:  Khi một tạo tác của thân, khẩu, ý nếu thêm vào đó niệm thiện thì tạo tác ấy sẽ thành phước đức, nếu thêm vào đó niệm bất thiện sẽ thành ác đức, nhưng đối với một vị thực sự giác ngộ và giải thoát ra khỏi tam giới thì cũng tạo tác ấy bây giờ lại trở thành công đức.

• Trả lời câu hỏi 3:   Vì vua Lương Võ Đế chưa giác ngộ, nên ông ta xây chùa độ Tăng nhiều vô số kể nhưng cũng không có công đức.

Kính lễ Thầy

Con, Lý Lục Tam.

● (06) Trả lời_TCTT 2016/05_..Sinh Công Đức (Lý Thiện Cảnh).

Kính Bạch Thầy !!!

Kính Thưa HĐ !!!

Con xin phép trả lời câu hỏi:

• Trả lời câu hỏi 1:Một tạo tác của thân, khẩu, ý (hành động, nghĩ suy, nói năng), bản thân (bản chất) của tạo tác đó chưa nói lên được điều gì, chưa phục vụ vào mục đích gì, nên không thể kết luận đó là công đức, phước đức hay ác đức.

• Trả lời câu hỏi 2: [[9]Một tạo tác của thân, khẩu, ý trở thành công đức, phước đức hay ác đức, một khi sự tạo tác của thân, khẩu, ý đó nhằm phục vụ cho mục đích gì và đưa đến kết quả ra sao, từ kết quả đó sẽ cho biết đó là  công đức, phước đức hay ác đức.

Công Đức: Một vị sau khi tu tập đã giác ngộ, giải thoát. Thì mọi hành động hay nghĩ suy từ thân, khẩu, ý của vị đó đều trở thành công đức.

Phước Đức: Một vị có tu tập hay không tu tập, hành động của thân khẩu ý nhằm thành tựu thiền định hay tích thiện của thế gian. Hành động này chỉ cho ra phước đức.

Ác Đức: Là những gì ngược với phước đức. Như không biết tu tập thiền định, không biết bố thí tích thiện thế gian, mà còn vớ vét của người, thường hay bức bách làm gieo rắc sự khổ đến cho người… gọi là ác đức.

Tóm lại, một vị đã giác ngộ, giải thoát, mọi hành động hay nghĩ suy của vị đó đều phát sanh công đức, vị nào chưa giác ngộ, thì mọi hành động nghĩ suy thân, khẩu, ý của vị đó sẽ cho ra một trong hai kết quả, một là phước đức hoặc hai là ác đức.

• Trả lời câu hỏi 3: [[10]]   Vì Lương Võ Đế chưa giác ngộ, nên không có công đức.

Trên đây là trình bày của Con, xin Thầy chỉ dạy.

Con, Lý Thiện Cảnh.

● (07) Trả lời_TCTT 2016/05_..Sinh Công Đức (Lý Thái Đăng).

Kính thưa Thầy!

Con xin trả lời câu hỏi:

• Trả lời câu hỏi 1: [[11]]   Thân, khẩu, ý (hành động, nghĩ suy, nói năng) thì cho ra tam nghiệp (thân nghiệp, khẩu nghiệp và  ý nghiệp).

Nhưng Tam nghiệp này là công đức, phước đức hay ác đức thì chưa thể kết luận được, bởi vì còn phụ thuộc vào động cơ của người tạo tác. Cùng một hành vi tạo tác như nhau nhưng động cơ khác nhau thì kết quả sẽ khác nhau.

• Trả lời câu hỏi 2:Khi tâm thanh tịnh thì mọi tạo tác của thân, khẩu, ý trở thành: Công đức;

Khi tâm chưa thanh tịnh thì mọi tạo tác của thân, khẩu, ý trở thành: Phước đức hay ác đức.

Ví dụ: Một bậc Đạo sư dùng (hành động, nghĩ suy, nói năng) dạy bảo để học trò giác ngộ thì đó là công đức; Một học trò (chưa giác ngộ) đem lời dạy của bậc Đạo sư giảng nói lại cho người khác được lợi lạc thì được phước đức. Nhưng nếu không thấu suốt lời Đạo Sư, đem lời ấy giảng nói sai làm cho người khác loạn động tâm, sinh pháp, sinh ngã, thì đó là ác đức.

• Trả lời câu hỏi 3: [[12]]   Vua Lương Võ Đế tuy tạo chùa, độ Tăng nhiều vô số kể… nhưng bản thân không giác ngộ, nên còn trụ vào việc làm này, vì vậy “Không có công đức gì hết”.

Con xin đảnh lễ Thầy ba lễ!!!

Con Lý Thái Đăng.

● (08) Trả lời_TCTT 2016/05_..Sinh Công Đức (Lý Ngộ Tuấn).

Thưa Thầy !!!

Con xin quỳ xuống lạy Thầy 3 lạy, con xin tập trả lời câu hỏi của Thầy, xin Thầy bổ khuyết giùm con.

• Trả lời câu hỏi 1: [[13]]   Bản chất thật sự của thân, khẩu, ý không tánh, nên nó không thuộc về công đức, phước đức hay ác đức.

• Trả lời câu hỏi 2: [[14]Để một tạo tác của thân, khẩu, ý, trở thành:

Công đức: mọi việc làm thân, khẩu, ý phải xuất phát từ vị có giác ngộ.

Phước đức: Không giác ngộ, trong lòng còn quan niệm đây kia, chưa ra khỏi ba cõi thì mọi tạo tác của thân khẩu ý thuộc về phước đức.

Ác đức: suy nghĩ ác, lời nói ác, việc làm ác.

• Trả lời câu hỏi 3:Theo ý con thì Lương Võ Đế không giác ngộ, nên chỉ hưởng được phước đức mà thôi.

Con, Lý Ngộ Tuấn.

● (09) Trả lời_TCTT 2016/05_..Sinh Công Đức (Lý An Lạc).

Kính Thầy !!!

Con xin trả lời:

• Trả lời câu hỏi 1:   Một hành động của Thân, khẩu, ý (hành động, nghĩ suy, nói năng). Bản chất của nó chưa nói lên điều gì, nên chăng thể gọi là công đức, phước đức hay ác đức gì cả.

• Trả lời câu hỏi 2:  Bất cứ một tạo tác nào của Thân, khẩu, ý trở thành công đức, phước đức hay ác đức là khi tạo tác đó được bỏ ý vị vào, thì lúc đó sẽ cho ra hương vị của nó như:

Gia vị giác ngộ, thanh tịnh, giải thoát thì cho ra công đức. Gia vị thiện pháp thì cho ra phước đức.

Gia vị ác pháp thì cho ra ác đức.

• Trả lời câu hỏi 3:  Vì vua Lương Võ Đế làm với tâm hữu lậu, không giác ngộ nên không có công đức gì hết.

Xin Thầy chỉ dạy thêm !!!

Con, Lý An Lạc.                                     (13-06-2016)

                   −−−••• ⁕ ⁕  ۝⁕ ⁕ •••−−− 


[[1]1) Một tạo tác nào đó của thân, khẩu, ý (hành động, nghĩ suy, nói năng), bản thân (bản chất) của tạo tác đó là công đức, phước đức hay ác đức ???

[[2]2) Làm thế nào để một tạo tác của thân, khẩu, ý trở thành: Công đức, phước đức hay ác đức ??? (Sau khi giải thích, hãy cho ví dụ để làm rõ nghĩa…) ???

[[3]3) Lịch sử kể rằng: Ngày xưa vua Lương Võ Đế tạo chùa, độ Tăng nhiều vô số kể… Sau đó ông ta đem điều này hỏi Tổ Đạt Ma:

− “Trẫm một đời tạo chùa, độ Tăng nhiều vô số kể, có công đức gì chăng” ???

− Tổ trả lời: “Không có công đức gì hết” !!!

− Ngày sau, có người cũng đem điều này hỏi Lục Tổ Huệ Năng, Lục Tổ cũng trả lời “không có công đức gì hết” !!!

Xin hỏi: Theo bạn, vì sao vua Lương Võ Đế làm những việc to lớn như thế, mà vẫn bị các bậc cao đức trong Phật đạo cho là: “không có công đức gì hết” ???

[[4]]  1) Một tạo tác nào đó của thân, khẩu, ý (hành động, nghĩ suy, nói năng), bản thân (bản chất) của tạo tác đó là công đức, phước đức hay ác đức ???

[[5]2) Làm thế nào để một tạo tác của thân, khẩu, ý trở thành: Công đức, phước đức hay ác đức ??? (Sau khi giải thích, hãy cho ví dụ để làm rõ nghĩa…) ???

[[6]1) Một tạo tác nào đó của thân, khẩu, ý (hành động, nghĩ suy, nói năng), bản thân (bản chất) của tạo tác đó là công đức, phước đức hay ác đức ???

[[7]2) Làm thế nào để một tạo tác của thân, khẩu, ý trở thành: Công đức, phước đức hay ác đức ??? (Sau khi giải thích, hãy cho ví dụ để làm rõ nghĩa…) ???

[[8]3) Lịch sử kể rằng: Ngày xưa vua Lương Võ Đế tạo chùa, độ Tăng nhiều vô số kể… Sau đó ông ta đem điều này hỏi Tổ Đạt Ma:

   − “Trẫm một đời tạo chùa, độ Tăng nhiều vô số kể, có công đức gì chăng” ???

− Tổ trả lời: “Không có công đức gì hết” !!!

− Ngày sau, có người cũng đem điều này hỏi Lục Tổ Huệ Năng, Lục Tổ cũng trả lời “không có công đức gì hết” !!!

Xin hỏi: Theo bạn, vì sao vua Lương Võ Đế làm những việc to lớn như thế, mà vẫn bị các bậc cao đức trong Phật đạo cho là: “không có công đức gì hết” ???

[[9]2) Làm thế nào để một tạo tác của thân, khẩu, ý trở thành: Công đức, phước đức hay ác đức ??? (Sau khi giải thích, hãy cho ví dụ để làm rõ nghĩa…) ???

[[10]3) Lịch sử kể rằng: Ngày xưa vua Lương Võ Đế tạo chùa, độ Tăng nhiều vô số kể… Sau đó ông ta đem điều này hỏi Tổ Đạt Ma:

− “Trẫm một đời tạo chùa, độ Tăng nhiều vô số kể, có công đức gì chăng” ???

− Tổ trả lời: “Không có công đức gì hết” !!!

− Ngày sau, có người cũng đem điều này hỏi Lục Tổ Huệ Năng, Lục Tổ cũng trả lời “không có công đức gì hết” !!!

Xin hỏi: Theo bạn, vì sao vua Lương Võ Đế làm những việc to lớn như thế, mà vẫn bị các bậc cao đức trong Phật đạo cho là: “không có công đức gì hết” ???

[[11]1) Một tạo tác nào đó của thân, khẩu, ý (hành động, nghĩ suy, nói năng), bản thân (bản chất) của tạo tác đó là công đức, phước đức hay ác đức ???

[[12]3) Lịch sử kể rằng: Ngày xưa vua Lương Võ Đế tạo chùa, độ Tăng nhiều vô số kể… Sau đó ông ta đem điều này hỏi Tổ Đạt Ma:

  − “Trẫm một đời tạo chùa, độ Tăng nhiều vô số kể, có công đức gì chăng” ???

  − Tổ trả lời: “Không có công đức gì hết” !!!

  − Ngày sau, có người cũng đem điều này hỏi Lục Tổ Huệ Năng, Lục Tổ cũng trả lời “không có công đức gì hết” !!!

Xin hỏi: Theo bạn, vì sao vua Lương Võ Đế làm những việc to lớn như thế, mà vẫn bị các bậc cao đức trong Phật đạo cho là: “không có công đức gì hết” ???

[[13]1) Một tạo tác nào đó của thân, khẩu, ý (hành động, nghĩ suy, nói năng), bản thân (bản chất) của tạo tác đó là công đức, phước đức hay ác đức ???

[[14]2) Làm thế nào để một tạo tác của thân, khẩu, ý trở thành: Công đức, phước đức hay ác đức ??? (Sau khi giải thích, hãy cho ví dụ để làm rõ nghĩa…) ???