Bạn đọc thân mến !!!
Cuốn Phật Giáo và Thiền các bạn đang cầm trên tay, được mình viết từ năm 2010.

Năm ấy, có một số Phật tử trẻ từ Mỹ về thăm, và mong muốn có một tài liệu Phật pháp cô đọng, nhưng đầy đủ, để họ mang về bên ấy tu tập. Thế là mình bắt tay viết cuốn Phật Giáo Và Thiền !!!

Trải qua thời gian mười năm, cuốn sách lưu hành trong nội bộ Huynh Đệ Lý Gia*, coi như một tài liệu mang ý nghĩa giáo khoa đặc trưng của Lý Gia. Và cuốn sách đã giúp rất nhiều Huynh Đệ Lý Gia thành công trong tu tập !!!

Hôm nay, có lẽ duyên lành đã đến, cuốn sách không còn là tài sản riêng của Lý Gia, mà nó được phép xuất bản chính thức, do Công Ty Sách Minh Thắng liên kết Nhà Xuất Bản Dân Trí in và phát hành !!!

Về nội dung, cuốn sách được viết dưới dạng giáo trình dạy và học, nên nó hình thành theo thứ lớp từ thấp lên cao, từ cạn đến sâu, từ đại cương đến chi tiết, hướng dẫn người học từng bước tu tập cụ thể. Trong đó các khái niệm cơ bản của Phật đạo cũng được cắt nghĩa một cách rõ ràng và khoa học !!! Đây là lí do vì sao cuốn sách lại mang hình thức của một luận văn, như:

– Phần I) Tổng quan, gồm các chương: Phương pháp tiếp cận, định hướng, cơ sở lí luận…

– Phần II) Giáo lý Phật giáo và thiền, gồm các chương: Liên hệ giữa thiền và giác ngộ, thiền và ngũ triền cái, bốn đế và ba thừa, ba mươi bảy phẩm…

– Phần III) Một số khái niệm liên quan đến thiền, gồm các chương: Khái niệm nghiệp, khái niệm sám hối, khái niệm ngũ trược, khái niệm tập nhân giao báo, khái niệm ba duyên hoà hiệp, khái niệm ngã và tâm…v..v…

– Phần IV) Thiền của Phật giáo, gồm các chương: Các loại thiền, thiền và các ba la mật, thiền đốn ngộ…

– Phần V) Lịch sử Phật giáo và thiền…

– Phần VI) Chánh kiến…

Các bạn !!!
Với nội dung được trình bày ở trên, hy vọng cuốn Phật Giáo và Thiền sẽ mang đến một số kiến thức bổ ích, giúp con đường tiến tu, hoặc nghiên cứu Phật giáo của bạn đọc có thêm những lợi ích nhất định !!!

Chúc bạn đọc an vui, tinh tấn !!!
Trung Thu – 2019
LÝ TỨ

*Lý Gia: Nhóm Huynh Đệ tu tập được hình thành từ năm 2008, do Lý Tứ hướng dẫn…Các bạn có thể tìm hiểu từ Website Lytu.Vn, Fanpage Lý Tứ hoặc Nhóm Lý Gia !!!