VIẾT CHO NGƯỜI BẠN MỚI QUEN

Chị về Kinh Bắc!
Em lại xuôi Nam!
Cả hai ta, thân gái dặm trường!
Vượt ngàn trùng, gặp nhau nơi đất khách!

Trong mắt Chị, Em nhận ra: “Một trời nhiệt huyết”!
Nhưng lại không thiếu, cái hồn nhiên như: “Con sáo lưng trời”!
Xin cảm ơn! Cảm ơn cuộc đời!
Cho ta được quen nhau, nơi đất khách!

VIẾT CHO NGƯỜI BẠN VONG NIÊN

Tri kỉ “như nước lã”!
Nhưng “cùng mát lòng người”!
Ô hay! Quen hay lạ!
Hi hi! Lạ rồi quen!!!!!!