Đêm qua Lã Thị ngủ say
Mơ Phật xuống thế mua hai con mèo
Ả còn lên giọng kì kèo
Mua giúp con nữa, bớt nghèo dùm con !!!
Nghe rồi, Phật lấy trong lon
Ba ngàn đô Mỹ, lại còn cho thêm
Năm trăm gọi là làm quen
Mai mốt còn xuống mua thêm mớ mèo
Thấy vậy, Hạ Đế nói theo
Niết Bàn lắm chuột, cần mèo hay sao ???
Phật bảo ! Đừng nói tào lao !!!
Chỗ thánh thần ở, đời nao chúng còn
Chẳng qua ba cõi núi non
Chùa am nhiều chuột, gặm mòn pháp Ta
Thành ra người ở Ta Bà
Tu hoài chẳng chứng, mới ra nổi này
Đêm qua Ta ngộ pháp hay
Chỉ có lũ mèo mới dạy chuột thôi
Bọn nó ở khắp mọi nơi
Gặm, nhấm, đục, khoét…tơi bời hết trơn !!!
Con ơi ! Mai mốt làm ơn !!!
Đuổi bọn chút chít, còn hơn xây chùa
Nói rồi, Phật niệm búa xua
Hô biến một cái, chẳng thua phim Tàu !!!
Giật mình tỉnh giấc chiêm bao
Uổng quá! Mừng hụt! Phật nào…xuống…đây !!!
Nam Mô A Di Đà Phật !!!