Trên đường trở về, Em lại gặp tôi!
Chúng ta gặp nhau!
Trong cái ấm tháng ba, đỏ màu hoa gạo!
Tổ dân phố Tháp, nơi địa linh hội tụ!
Những giọt nước mắt mừng vui!
Cùng những nụ cười không bao giờ tắt! 
Được bắt đầu, bởi tự hôm nay!

Trên đường trở về, Em lại gặp tôi!
Chúng ta, những kẻ du mục!
Đã lang thang từ lúc sơ khai!
Qua ba miền tâm thức!
Những tưởng! Không có ngày kết thúc!

Nhưng!
Trên đường trở về, Em lại gặp tôi!
Màu đỏ hoa gạo! 
Cái ấm tháng ba!
Tổ dân phố Tháp!
Và, ánh lửa thắp lên từ những con tim!
Khao khát!

Trên đường trở về, Em lại gặp tôi!
Ngọn gió giáo pháp, thổi cháy bùng nhiệt huyết!
Rồi! Chúng ta sẽ đến!
Và nhất định! Chúng ta sẽ đến!
Đến cái nơi cần đến!
Vĩnh viễn giã từ!
Bao đời kiếp! Mê muội, hồng hoang!