CHỦ ĐỀ: HÀNH TRÌNH XUYÊN VIỆT
ĐỊA ĐIỂM: CÂU LẠC BỘ GAMUDA GARDENS HÀ NỘI
THỜI GIAN: 09 giờ 00 NGÀY 31/05/2020
NỘI DUNG: CÂU CHUYỆN 10 NĂM CỦA LÝ GIA VÀ TÁC PHẨM ANH LẠC LUẬN !!!