Tác giả Lý Tứ sinh năm 1954, quê ở Quảng Nam đang sinh sống tại An Giang.

Những tác phẩm Phật đạo được xuất bản gần đây của tác giả Lý Tứ gồm: Vô đối môn (2019, NXB Dân Trí), Tâm Pháp (NXB Văn học 2019), Phật giáo và thiền (NXB Dân Trí 2019), Anh Lạc Luận 1 (NXB Dân Trí 2020), Chuyện Trên Mây (NXB Hà Nội 2021), Anh Lạc Luận 2 (NXB Hồng Đức 2021), Chuyện Chi Đây (NXB Hà Nội 2021)…vv…

Cuốn sách Tâm tông – Trò chơi trí tuệ là một trong nhiều cuốn sách mang chủ đề Phật đạo của tác giả – một cư sĩ tại gia đã dành 30 năm cuộc đời để nghiên cứu Phật pháp. Tâm tông – Trò chơi trí tuệ là cuốn sách được hình thành dưới góc độ một sân chơi Phật pháp có liên hệ đến đề tài Tâm Tông và khai mở trí tuệ.

Vậy tâm tông là gì? Tác giả Lý Tứ giải thích: “Tâm tông là ngay nơi phàm tâm, thẳng tiến về thánh tâm (trực chỉ nhân tâm), từ thánh tâm trực chỉ Bồ tát tâm, từ Bồ tát tâm trực chỉ Phật tâm gọi là Phật tâm tông (nói gọn là tâm tông).”

Song hành với tâm tông là giáo tông, giáo tông thuộc về khoa giáo, nhờ vào học tập và tư duy mà thành, thành tựu này thuộc về kiến giải.

Giáo tông và tâm tông trở thành “điều kiện cần và đủ” của Phật môn. Hai thứ này giống như con chim với đôi cánh, chiếc cánh giáo tông trở thành thuyết thông, chiếc cánh tâm tông trở thành tông thông. Nếu con chim chỉ có một cánh, con chim này sẽ không thể bay lên được.

Cuốn sách Tâm tông – Trò chơi trí tuệ đi sâu vào ba đề tài: Giác ngộ, Giải thoát và Trí tuệ – Đây là ba mục tiêu quan trọng của Phật đạo. Vì thế những câu hỏi trong Tâm tông được tác giả Lý Tứ viết ra trong cuốn sách có mục đích giúp người tu hành thành tựu từ “tâm chứng” đến “trí chứng”, giác ngộ Phật đạo một cách chân thực nhất.

Tác giả có hàng ngàn học trò theo học với phương châm: Giác ngộ – Giải thoát – Trí tuệ! Hàng chục tác phẩm đã, đang và sẽ ra mắt trong thời gian tới của tác giả Lý Tứ góp phần cho người tu hành có thêm tài liệu bổ ích.

Theo tác giả Lý Tứ, mục đích cuối cùng của người tu tập là đạt được an vui, thảnh thơi nơi tâm thức. Tự tại, sáng suốt bằng chính trí tuệ này… chứ không phải thứ gì to tát, vĩ đại, thần thánh như nhiều người lầm tưởng.

HANOIBOOKS