Thơ: LÝ TỨ

Nhạc: HOÀNG PHƯƠNG

Trình bày: NGỌC CHÂU

Hoà âm và thu âm: SOL STUDIO

– Link CA NHẠC !!!

– Link KARAOKE !!!