Các bạn !!!

Thành tựu viên mãn phần Giáo Tông, sẽ biết cách truy nguyên tận gốc một vấn đề của Phật Đạo, từ đó biết cách chia đều một sợi tóc ra thành mười sáu phần bằng nhau, đưa đến thuyết thông, trước đây mình đặt tên cho công phu này là “Chiết Phát Đẳng Pháp“, tức là công phu chẻ sợi tóc ra nhiều phần bằng nhau, không biết HĐ còn nhớ loạt emails này không ??? Tất nhiên muốn thành tựu công phu này, phải viên mãn phần Giáo Tông.

Tâm Tông có công dụng biến mười sáu phần bằng nhau của một sợi tóc thành những Đạo Quả cụ thể. Giờ đây, chúng ta lần lượt biến những phần của sợi tóc thành các Đạo Quả mà chúng ta chứng thực trên chính tâm này.

Để đi sâu vào công việc tu tập, mình có hai câu hỏi tiếp theo. Khi trả lời, các bạn nhớ:

Bỏ kiến thức xuống, rời xa kiến giải, chấm dứt suy luận, nhìn thẳng vào tâm này, không chạy ra bên ngoài, không duyên theo văn tự, không được dài dòng, nhất định câu trả lời sẽ xuất hiện ngay trong tâm các bạn, chừng ấy có nhắm mắt các bạn cũng trả lời đúng.

Hai câu hỏi như sau:

1.1.  CÂU HỎI TÂM TÔNG_01 (CHTT_01)

1) Một chúng sanh không giác ngộ, hai nghĩa sắc không trong lòng họ, thực chất nó là cái gì ???

2) Một chúng sanh không giác ngộ, Phật dạy: “Lấy Ba La Đề Mộc Xoa làm Thầy, và nương nơi Tứ Niệm Xứ để trụ“. Khi vị đó giác ngộ, thì vị ấy nên lấy gì làm Thầy, trụ ở đâu và niệm việc gì ??? Có thể cho ví dụ để minh hoạ hai điều này.

Rất mong nhận được nhiều câu trả lời lý thú từ các bạn.

                                                                (12-04-2016)

1.2.   TIẾP NHẬN TRẢ LỜI & GỢI Ý_CHTT_01

֍ Các bạn !!!

Hai câu hỏi vừa rồi, là hai câu hỏi vừa khó vừa dễ. Đối với người không thật sự giác ngộ, đây là những câu hỏi khó. Khó vì phải suy lường mới biết, nên bản thân người trả lời cảm thấy trả lời thế nào cũng đúng, cũng không đúng, và họ chọn cách trả lời chắc cú, chính vì vậy mà câu trả lời lại không chính xác.

Còn các vị đã giác ngộ, hoặc mấp mé giác ngộ, họ không chạy theo kiến thức, chẳng cần suy lường, cứ trực chỉ tâm này, tất nhiên mọi kết quả đều ở đó, vì thế đối với họ, trả lời những câu hỏi thuộc về Tâm Tông lại không có gì là khó khăn.

Các câu trả lời, là những chiếc chìa khoá mở cửa Tâm Tông, nó phản ảnh rất rõ tâm ý của từng người. Vì thế, các bạn cần tham gia trả lời, đây là cơ sở để tự đánh giá và là chuẩn mực để tự hoàn thiện bản thân.     (13-04-2016)

֍ Các bạn !!!

Hầu hết các bạn trả lời đúng câu hai. Riêng câu số một chỉ trả lời đúng phân nửa, tức phần trả lời có điểm đúng, nhưng không đưa ra được trọng tâm vấn đề. Giống như mình hỏi cái bánh làm bằng gì, các bạn ấy mô tả cái bánh nó ngọt, nó tròn, màu xanh, màu vàng… Có nghĩa các bạn chưa trả lời thẳng “nhân nào sinh ra hai pháp sắc và không trong lòng chúng sinh, tức là cái bánh làm bằng gì…”

Các bạn hãy quay lại tâm này, chiêm nghiệm thật kỹ, xem cái nhân ban đầu nào đã sinh ra hai pháp sắc và không trong lòng một hữu tình. Từ nhân sanh đó, nó kéo theo vô vàn tâm niệm hư dối và những hệ lụy sanh diệt của nó. Giống như đóm lửa đầu tiên tuy nhỏ, nhưng nó thiêu đốt nguyên một khu rừng lớn, đóm lửa đó, chính là nhân sanh mọi thứ hư vọng.                   (14-04-2016)

Chỉ hơn mười hai tiếng đồng hồ, mình nhận được rất nhiều câu trả lời của HĐ. Thậm chí có những HĐ gần như không ngủ, nửa đêm nhận ra vấn đề cũng ĐT để trả lời.Có thể nói, sức tinh tấn của HĐ không thể nghĩ bàn, điều gì của Phật Đạo chưa sáng tỏ, quyết không xả bỏ trong lòng. Với sức tinh tấn như vậy, thì “không có gì là không thể” đối với HĐ chúng ta. Mình xin tán thán chung tinh thần tu tập này !!!                 (15-04-2016)

֍ Các bạn !!!

Kinh dạy: “Các hành (niệm niệm sanh diệt) là vô thường, nó chính là nhân của pháp sanh diệt, một khi niệm sanh diệt đã tịch diệt, thì ngay nơi đó là Niết Bàn (Chư hành vô thường, thị sinh diệt pháp, sinh diệt diệt dĩ, tịch diệt vi lạc)”.

Vì thế, việc biết rõ niệm khởi ban đầu (sơ tướng vô minh) chính là nguyên uỷ sanh pháp, sinh ngã, sinh tâm rất quan trọng. Biết được nó rồi, việc tịch diệt các niệm hư vọng, để thành tựu vô niệm sẽ không còn là điều khó khăn đối với người tu hành.

1.3.  ֎ CẢM NHẬN.. SỐNG TRONG GIÁO PHÁP 2016.02

Để làm sáng tỏ các câu hỏi, mình xin chuyển đến các bạn, năm bài viết trả lời được đánh giá là tốt nhất.

Hy vọng, các câu trả lời này, sẽ giúp các bạn chiêm nghiệm để hiểu ra “thực chất của hai nghĩa sắc không (thậm chí thực chất tất cả các pháp) hiện khởi trong lòng một chúng sanh nó là cái gì

Một khi hiểu ra điều này, việc tịch diệt các pháp không còn là chuyện khó khăn.

֎ TRẢ LỜI _Câu Hỏi Tâm Tông_01 (Tham khảo)

● (01) Bài trả lời câu hỏi Tâm Tông CHTT_01 (Lý Anh Lạc).

Kính Thầy !!!

Con xin trả lời câu hỏi:

• Trả lời câu hỏi 1: [[1]Hai nghĩa sắc không trong lòng họ thực chất chỉ một niệm (nhớ, nghĩ, suy lường, phân biệt…)

• Trả lời câu hỏi 2: [[2]Đối với người giác ngộ, lấy Trí Tuệ vô tướng làm Thầy, trụ nơi vô trụ, và y nơi vô niệm làm “tôn chỉ tu hành”.

Ví dụ: Người chưa giác ngộ chẳng khác người ngủ chiêm bao, thấy mình ôm cái phao chà bá (bám vào giới…), và dùng hết sức bình sinh vào đôi chân kể cả tay (nương tứ niệm xứ) để bơi qua sông lớn (ba cõi).  Khi tỉnh dậy (giác ngộ) biết tất cả đồng như mộng, nên bỏ phao mà đi thẳng về phía trước cầu Trí Tuệ vô tướng.

Con, Lý Anh Lạc.

● (02) Bài trả lời câu hỏi Tâm Tông CHTT_01 (Lý Lục Tam).

Kính Thầy                         

Con xin trả lời:

• Trả lời câu hỏi 1:Chúng sanh không giác ngộ, hai nghĩa ‘sắc không’ trong lòng họ thực chất chỉ là một ‘Niệm’.

• Trả lời câu hỏi 2:   Khi vị chúng sanh đó giác ngộ thì vị ấy lấy Bát nhã (trí tuệ) làm Thầy, trụ nơi vô trụ, và vô niệm.

Ví dụ:  Có người hỏi Lục tổ: “Thầy ông lấy gì làm tông, Lục tổ trả lời, Thầy ta (tức Ngũ tổ) lấy Vô niệm làm Tông, Vô tướng làm thể, Vô trụ làm gốc“.

Kính lễ,

Con, Lý Lục Tam.

● (03) Bài trả lời câu hỏi Tâm Tông CHTT_01 (Lý Thái Đăng).

Kính thưa Thầy !!!

Con xin trả lời câu hỏi:

• Trả lời câu hỏi 1: [[3]] Một chúng sanh không giác ngộ, hai nghĩa sắc không trong lòng họ, thực chất là do một niệm ‘’ – từ đó mà phát bệnh, biểu hiện của ‘Bệnh Lý’ là phân biệt, suy lường, tư niệm, tư lường, thầm ý, dính mắc, chấp ngã hay còn gọi là ‘Nhị Nguyên’ !

• Trả lời câu hỏi 2: [[4]] Khi vị chúng sanh đó giác ngộ, thì vị ấy nên lấy ‘Trí Huệ’ làm Thầy, trụ ở ‘Vô Niệm’.

Ví dụ: Một đứa trẻ chưa biết chữ (ví như chưa giác ngộ) cần được hướng dẫn viết chữ, cầm tay chỉ chữ viết theo định dạng, quy tắc, khuôn mẫu (giống như giữ giới). Biết chữ, tập viết chữ là nội dung chính trong giai đoạn này.

Sau khi viết thành thạo rồi (ví như giác ngộ), việc viết chữ lúc này đã rời bỏ sự cầm tay, chỉ việc. Người viết thông thạo hướng đến việc học tập cao hơn, lấy nội dung chương trình học tập làm mục tiêu chính (việc viết lúc này có thể dùng ký hiệu, viết tắt, hoặc không cần viết, miễn là để biết được những điều cần ghi nhớ).

Người học không còn bận tâm nhiều đến kiểu viết, cách viết…mà tập trung chú yếu đến nội dung môn học.

Con xin đảnh lễ Thầy ba lễ !!!

Con, Lý Thái Đăng.

● (04) Bài trả lời câu hỏi Tâm Tông CHTT_01 (Lý Hóa).

Kính Thầy !!!

Kính HĐTM !!!

Con kính lạy Thầy ba lạy !!!

Con xin trả lời câu hỏi:

• Trả lời câu hỏi 1: Niệm còn, thì còn niệm sắc còn niệm không là đương nhiên. Hai pháp sắc không hiện hữu trong tâm thực chất chỉ là một niệm.

• Trả lời câu hỏi 2: Lấy vô niệm làm tông chỉ. Lấy vô trụ làm gốc. Lấy vô tướng làm thể.

Ví dụ: Cho dù đó là niệm thánh pháp, niệm thế pháp nếu không thấu suốt tất nhiên là còn niệm. “Vô niệm là chánh niệm, hữu niệm là tà niệm” (Trích lời Lục Tổ)

Con, Lý Hoá.

● (05) Bài trả lời câu hỏi Tâm Tông CHTT_01 (Lý Liêm).

Con xin kính lạy Thầy ba lạy !!!

Con xin trả lời câu hỏi:

• Trả lời câu hỏi 1:Một chúng sanh không giác ngộ, hai nghĩa sắc không trong lòng họ, thực chất chỉ là một ‘Niệm’. Vì có niệm ban đầu, nên các niệm sanh diệt tòng theo đó mà hiện khởi, và tâm, ngã, pháp cũng sanh khởi theo.

• Trả lời câu hỏi 2:  Khi vị chúng sanh đó giác ngộ, thì vị ấy nên lấy: “Bổn tâm” làm Thầy, trụ nơi vô sở trụ và thường vô niệm.

Ví dụ: Dưới trướng Ngũ Tổ có hai vị đệ tử tiêu biểu là Huệ Năng và Thần Tú đã làm hai bài kệ minh hoạ cho hai trường hợp trên:

• Đại sư Thần Tú làm bài kệ rằng: “Thân thị bồ đề thụ. Tâm như minh cảnh đài. Thời thời cần phất thức. Vật sử nhả trần ai“.

• Tổ Huệ Năng làm bài kệ: “Bồ đề bổn vô thụ. Minh cảnh diệc phi đài. Bổn lai vô nhất vật. Hà xứ nhạ trần ai“.

Kính mong Thầy chỉ dạy thêm !!!

Con, Lý Liêm.                                         (18-04-2016)


[[1]1) Một chúng sanh không giác ngộ, hai nghĩa sắc không trong lòng họ, thực chất nó là cái gì ???

[[2]2) Một chúng sanh không giác ngộ, Phật dạy: “Lấy Ba La Đề Mộc Xoa làm thầy, và nương nơi Tứ Niệm Xứ để trụ“. Khi vị đó giác ngộ, thì vị ấy nên lấy gì làm thầy, trụ ở đâuniệm việc gì ??? Có thể cho ví dụ để minh hoạ hai điều này.

[[3]1) Một chúng sanh không giác ngộ, hai nghĩa sắc không trong lòng họ, thực chất nó là cái gì ???

[[4]2) Một chúng sanh không giác ngộ, Phật dạy: “Lấy Ba La Đề Mộc Xoa làm thầy, và nương nơi Tứ Niệm Xứ để trụ“. Khi vị đó giác ngộ, thì vị ấy nên lấy gì làm thầy, trụ ở đâuniệm việc gì ??? Có thể cho ví dụ để minh hoạ hai điều này.