LỊCH SỬ VÀ THIỀN

Bất kỳ một nền văn hóa hay tôn giáo nào khi đến vùng đất mới, muốn tồn tại luôn đòi hỏi phải thích nghi. Chính thích nghi này, sau khi đã trải qua nhiều sắc thái văn hóa của các nước lân cận, Phật giáo khi đến Việt Nam lại có thêm màu sắc mới để phù hợp với văn hóa, tập quán, phong tục, luật lệ Việt. Vì thế Phật giáo Việt Nam có bản sắc riêng theo tinh thần Việt và phù hợp với người Việt. Vì vậy thiền của người Việt cũng có cái riêng. Theo dõi sử liệu sẽ thấy thiền Việt Nam cộng hưởng nhiều loại văn hóa.

THIỀN ĐỐN NGỘ

Trong Phật sử thiền đốn ngộ không được đề cập nhiều, chỉ xuất hiện trong các tài liệu thiền và hàm ý...

THIỀN VÀ CÁC BA LA MẬT

Thiền Định Ba La Mật là hình thức hóa thân của Thiền Na. Nếu Thiền Na còn chút gì đó của thân chứng thì Thiền Định Ba La Mật là khâu cuối cùng làm sạch hóa vi tế tâm bằng công hạnh Bố Thí Ba La Mật.

THIỀN NA

Pháp Xa Ma Tha và Tam Ma Bát Đề là hai pháp riêng lẻ. Mỗi pháp là cảnh giới nhân nơi giác ngộ tự chứng. Nghĩa là vẫn còn y vào cái gì đó để giác chưa phải tự giác. Giống như thấy mặt trăng thứ hai, nếu không hóa giải giác này thì chưa thể nhập Viên Giác hay Phật tánh chưa viên, trong kinh Đại Bát Niết Bàn Phật nói rõ:

TỲ BÀ XÁ NA (HUỆ QUÁN)

Nếu pháp Xa Ma Tha nương sức thanh tịnh để huân lắng vọng niệm thì pháp Tỳ Bà Xá Na còn gọi Tam Ma Bát Đề hay pháp quán như huyễn là làm ngược lại. Đây là pháp quán thuần túy của hệ Bát Nhã dành cho đối tượng giác ngộ thâm sâu.

XA MA THA

Nếu như pháp Tam Ma Đề dùng huyễn giác để ngộ bổn tâm, thì pháp Xa Ma Tha ngược lại dùng chân ngộ để dừng huyễn giác. Pháp Tam Ma Đề thuần túy tiệm tu thì pháp Xa Ma Tha gần với đốn ngộ.

TAM MA ĐỀ

Loại thiền thứ hai khảo sát đến đó là phép tu Tam Ma Đề. Phép tu này gồm các pháp được thuyết chủ yếu trong kinh Thủ Lăng Nghiêm và rải rác trong các kinh đại thừa.

KHÁI NIỆM BA DUYÊN HÒA HỢP Trích Phật Giáo Và Thiền Tác giả :...

Khái niệm ba duyên hòa hợp không xa lạ gì với người tu hành trong đạo Phật, nhất là đối với người...

LỜI GIỚI THIỆU SÁCH PHẬT GIÁO VÀ THIỀN (SẼ XUẤT BẢN VÀO THÁNG 10/2019)

Bạn đọc thân mến !!!Cuốn Phật Giáo và Thiền các bạn đang cầm trên tay, được mình viết từ năm 2010.

TÁC PHẨM “PHẬT GIÁO VÀ THIỀN” SẼ RA MẮT CHÍNH THỨC TẠI LỄ HỘI...

Nhà sách Minh Thắng đang cố gắng để cuốn sách Phật Giáo Và Thiền kịp phát hành tại hội sách Hoàng Thành...

Truyền thông xa hội

20,832Thành viênThích
2,508Người theo dõiTheo dõi
14,700Người theo dõiĐăng Ký

Sách

Bài viết mới nhất