GIỚI THIỆU SÁCH MỚI (Trích Anh Lạc Luận 2 – Sắp xuất bản) –...

Các bạn !!! Tu tập, là đi trên con đường rất dài và nhiều thử thách... Con đường này dài cả suốt cuộc...

GIỚI THIỆU SÁCH MỚI: TUỔI GIÀ VÀ ĐẠO PHÁP (Trích Anh Lạc Luận Tập...

Phật dạy: "Người già không có được ba lợi ích. Một là lợi ích xuất gia, hai là lợi ích đọc tụng, ba...

GIỚI THIỆU SÁCH MỚI – ANH LẠC LUẬN – TẬP 2 – LÝ TỨ

TU PHƯƠNG TIỆN BA LA MẬT (Trích Anh Lạc Luận 2 - Sắp xuất bản)

(66) CHUYỆN BÊN LỀ – CHỦ ĐỀ: TỨ CÚ

Các bạn !!!Trong buổi sinh hoạt tối qua, SH Bốn đăng đàn trình bày đề tài: NHẬN DIỆN VÀ KHÁM PHÁ CƠ...

SỰ KHÁC BIỆT GIỮA ‘TÂM TÔNG’ VÀ ‘GIÁO TÔNG’

Chỉ hơn một tháng triển khai "Tâm Tông" bằng cách các HĐ đọc Đại Bát Nhã, mình nương vào những vướng mắc trong đó để khai thị, đồng thời tụng Kệ Tụng Tâm Tông để hộ trì. Số lượng HĐ thật sự giác ngộ bằng cách này, lại tăng gấp ba lần số lượng người giác ngộ của sáu năm Giáo Tông, chưa kể số HĐ hiện nay đang ngấp nghé chực thấy được vấn đề cũng còn bằng phân nửa số người đã giác ngộ, số HĐ này chỉ chờ đủ duyên, mình sẽ đẩy họ vào thẳng Tâm Tông. Thế mới biết oai lực của Tâm Tông mạnh đến chừng nào!!!

PHẬT TÂM TÔNG

Tâm Tông là ngay nơi phàm tâm, thẳng tiến về Thánh Tâm (trực chỉ nhân tâm), từ Thánh Tâm trực chỉ Bồ Tát Tâm, từ Bồ Tát Tâm trực chỉ Phật Tâm gọi là Phật Tâm Tông. Để vượt qua các thứ tâm này, từng môn đồ sẽ lần lượt được "Đạo Sư trực tiếp khai thị", sau đó hộ trì bằng các bài kệ tụng cho mỗi giai đoạn, gọi là ‘Kệ Tụng Tâm Tông’.

CẢM NHẬN.. SỐNG TRONG GIÁO PHÁP 2016.01

Thưa Thầy, đến bây giờ con mới hiểu được thế nào là Tâm Từ, và Thầy từng dạy “khi hồ tâm hoàn toàn vắng lặng, các tính chất của nó sẽ từ từ xuất hiện như: Thường, Ngã, Lạc, Tịnh, Từ, Bi, Hỉ, Xả”.

YẾU CHỈ THIỀN NA

Quán vạn hữu không tánh Tâm ý chưa từng sanh Người này không cầu được Thiền Na cũng viên thành

NHẠN QUÁ TRƯỜNG KHÔNG

Đến đi không dấu tích Như bóng nhạn lưng trời

KỆ KHAI TÂM

Không tâm đích thực đến bờ bên kia!!! [[12]]

Truyền thông xa hội

20,832Thành viênThích
2,508Người theo dõiTheo dõi
14,700Người theo dõiĐăng Ký

Sách

Bài viết mới nhất