Anh Huy !!!
Tôi và Anh chưa từng quen biết nhau…!!!
Đọc mấy dòng thơ của Anh, hay quá, xuất thần… Xin phép Anh, cho Lý Tứ được đăng bốn câu thơ xuất thần của Anh lên trang chính của mình, như một lời tạ ơn và cái ôm nhau thắm thiết !!!
Lý Tứ

“LÝ HIỀN GIẢ kính mến!
Vừa mới đọc được CHUYỆN BÊN LỀ 09 xong, Huy nầy rất BẤT NGỜ và quá CẢM XÚC trước TÂM CẢM của Lý Hiền Giả dành cho ĐỨC TỪ PHỤ, nên bèn ăn theo với CẢM TÁC nầy:

TA BƯỚC VỘI GIỮA TRIỀU ĐỜI LẠC LỎNG
NGHE TỪ XƯA VỌNG MÃI TIẾNG CHIM CA
CHỐN NHÂN GIAN MONG ĐỢI ÁNH TRĂNG NGÀ
VÀ CHIM HÓT NHƯ TỪ XƯA MÃI VỌNG…”