Các bạn !!!
Chuyên mục Bạn Đọc Hỏi – Lý Tứ Trả Lời kì này, mình xin được trả lời những thắc mắc của bạn Nguyên Hương ở Đồng Nai !!! Nội dung Nguyên Hương hỏi như sau:

“Thưa Thầy Lý Tứ và BQT Lý Gia!
Tôi là Nguyên Hương, 58 tuổi hiện ở tại Đồng Nai. Tôi hân hạnh biết đến nhóm Lý Gia cách đây nửa năm, do một người bạn ở Bình Dương giới thiệu.

Từ đó đến nay, tôi theo dõi thường xuyên trang của Thầy và sinh hoạt của ace nhóm Lý Gia. Tôi rất ngưỡng mộ cách học tập của ace trong nhóm do Thầy hướng dẫn, cũng như các bài biết của họ. Ở Đồng Nai chúng tôi cũng có một nhóm trên mười người cùng tự nghiên cứu Phật pháp và tự tu tập.

Trước đây chúng tôi đọc nhiều tài liệu cũng như kinh điển nhà Phật, nhưng thường không thống nhất ý kiến do hiểu mù mờ, mạnh ai nấy hiểu, mỗi người hiểu một cách. Nhưng từ ngày biết đến trang của Thầy cùng các giải đáp thắc mắc, chúng tôi dần dần sáng tỏ nhiều điều, nhóm của chúng tôi cũng tập tành tu học theo cách Lý Gia và kết quả tốt lên thấy rõ, nhất là bất đồng quan điểm trong nhóm không còn nhiều như trước, do nhờ không chạy theo văn tự cũng như không chạy ra bên ngoài để nhìn ngó người khác hay lấy Phật pháp giải thích theo nghĩa thế gian, điều gì biết rõ thì nói, điều gì chưa biết tìm học chứ không đao to búa lớn một cách rỗng tuếch như trước.

Có thể nói, nhóm chúng tôi hoàn toàn tin tưởng vào cách giải thích có tình có lý và rất khoa học của Thầy, theo chúng tôi giải thích như Thầy mới là Phật pháp chân chánh. Chúng tôi chân thành cảm ơn Thầy cũng như ace trong Lý Gia, mong ước có ngày được hội ngộ những con người bằng xương bằng thịt đó để xin được chỉ giáo. Chúng tôi cũng đã có ba cuốn sách Tâm Pháp, Vô Đối Môn, Phật Giáo và Thiền của Thầy, anh em chúng tôi chia nhau đọc, mọi người trong nhóm rất quý sách của Thầy, hầu hết anh em đọc xong đem cất nơi trang trọng nhất.

Hiện tại, thay mặt anh em trong nhóm, mong được Thầy giải đáp một số câu hỏi mà mọi người trong nhóm chúng tôi chưa thống nhất ý kiến.

1) Chúng tôi đọc kinh sách, thấy có nói đến Duyên Giác, Bích Chi, Độc Giác. Nhưng không phân biệt được những vị ấy tu như thế nào mà thành, họ tu có giống nhau không?

2) Trong nhóm chúng tôi chia thành hai phe, một phe cho rằng mình tự tu, không có Thầy hướng dẫn, gọi là tu theo hạnh Độc Giác. Còn phe kia thì hiểu khác, họ bảo Độc Giác là người tu theo hạnh một mình, không có bè bạn. Xin Thầy giải thích dùm.

3) Khi nào có dịp lên Đồng Nai, Thầy có thể cho nhóm chúng tôi gặp được không. Chúng tôi rất ngưỡng mộ Thầy. Số ĐT của nhóm….xxxxxx278 gọi Nguyên Hương. Trân trọng cảm ơn Thầy và ace nhóm Lý Gia”. 20/04/2020 10:20:17 – Nguyên Hương.

Nguyên Hương và các bạn trong nhóm thân mến !!!
Lời đầu tiên, xin thay mặt tất cả HĐ Lý Gia, chân thành cảm ơn những tình cảm tốt đẹp mà các bạn đã dành cho mình cũng như HĐ Lý Gia !!!

Khi nào có dịp lên Đồng Nai, nhất định mình sẽ gọi cho Nguyên Hương… Đồng thời “trân trọng kính mời” tất cả các bạn trong nhóm, một chầu cà phê linh đình và bữa cơm chay đạm bạc để tỏ chút lòng tri ngộ giữa Lý Tứ cũng như HĐ Lý Gia với Nguyên Hương cùng nhóm của bạn !!!

Về hai câu hỏi còn lại, mình xin được trả lời như sau:

1) Chúng tôi đọc kinh sách, thấy có nói đến Duyên Giác, Bích Chi, Độc Giác. Nhưng không phân biệt được những vị ấy tu như thế nào mà thành, họ tu có giống nhau không?

Trả lời:
* Độc Giác: Hay Độc giác Phật (chữ Hán: 獨覺佛) là danh xưng để chỉ cho các vị thành tựu quả vị Bích-chi Phật (Devanagari: प्रत्येक बुद्ध; pratyeka-budhha; pacceka-buddha; chữ Hán: 辟支佛).

Độc giác là những vị tu hành, chứng quả Bích Chi vào thời kì không có Phật cũng như Phật pháp. Có nghĩa rằng, ở một châu kỉ (kỉ nguyên) nào đó, trong lúc châu kỉ đó không có Phật ra đời để giảng nói Phật pháp, cũng không có Phật pháp lưu truyền trong nhân gian. Có những người chán cõi thế, từ bỏ nhân gian, một mình lên tận rừng sâu núi thẳm hay đảo hoang, do vô tình vị ấy giác ngộ sự vắng lặng của tâm thức, thoát ra khỏi mọi cột buộc !!!

Chính sự giác ngộ do vô tình này… Vì thế, các Độc Giác Phật hay còn gọi là Bích Chi Phật không thể thuyết Phật pháp để độ người như những người giác ngộ từ kinh sách do chư Phật để lại !!! Quả chứng của Độc Giác Phật tương đương với Bát Địa Bồ Tát… Công đức lớn hơn, trí chứng sâu hơn quả A La Hán của Nhị Thừa… Nhưng, thấp hơn Cửu Địa Bồ Tát (Thiện Huệ Địa) về mọi phương diện !!!

Về cách tu tập của một Độc Giác… Theo mình, sở dĩ Độc Giác chứng được quả Bích Chi là do vô tình, vị ấy thực hiện đúng hai điều căn bản để đưa đến giác ngộ trong Phật đạo là:

– Vô tình thành tựu việc rời bỏ cộng nghiệp: Các vị Độc Giác từ bỏ tất cả những gì có liên hệ đến cộng nghiệp… Đi thẳng đến nơi không có sự hiện hữu của các pháp từ cộng nghiệp thế gian như rừng sâu, núi thẳm, đảo hoang !!! Chính sự từ bỏ này, hình thành môn giải thoát đầu tiên trong tâm thức vị ấy !!!

– Vô tình thành tựu việc rời bỏ biệt nghiệp: Thái độ ra đi không chủ đích của vị ấy, không đặt nặng chuyện sống chết, không mong cầu tự thân sinh tồn, cũng không mong cầu huỷ diệt tự thân (như người chán đời hay các ngoại đạo ra đi có chủ đích)… Đã vô tình khiến tâm thức vị ấy thành tựu giải thoát môn thứ hai !!!

Trong vô tình, sự ra đi không chủ đích đã giúp vị ấy thành tựu hai giải thoát môn thứ nhất và thứ nhì là Vô Tướng Giải Thoát Môn và Vô Nguyện Giải Thoát Môn… Đến khi công đức hội đủ, khi nhìn thấy sự luân chuyển của thế giới và nhận ra tác động của sự luân chuyển ấy đối với tâm thức nhân sinh thông qua các duyên hoà hiệp… Giải thoát môn thứ ba là Không Giải Thoát Môn sẽ tự thành tựu !!!

Tóm lại, Độc Giác Phật chính là vị vô tình thành tựu Tam Giải Thoát Môn của Phật đạo vào thời không có Phật và Phật pháp !!!

* Duyên giác Phật (chữ Hán: 緣覺佛): Là thuật ngữ để chỉ cho những người tu tập trong Phật đạo… Nhờ quán thông suốt Thập Nhị Nhân Duyên mà giác ngộ !!!

Các bậc chứng quả Duyên Giác Phật, là những người tu hành trong thời kì có Phật pháp… Họ được Phật, Bồ Tát giáo huấn hay tự tụng đọc kinh điển rồi giác ngộ… Quả chứng của những vị này cũng gọi là Bích Chi Phật Quả, tương đương với Độc Giác Phật !!!

Phần lớn người tu hành thường nhầm lẫn Độc Giác và Duyên Giác là một !!! Thật sự, hai thừa này có cùng một quả chứng là Bích Chi Phật… Nhưng, hoàn cảnh tu tập và cách thức tu tập hoàn toàn khác nhau !!! Một bên ra đời vào thời kì không có Phật và Phật pháp !!! Một bên được học tập Phật pháp hẳn hoi [có thể do đọc và học từ kinh điển rồi tự thành] !!!

2) Trong nhóm chúng tôi chia thành hai phe, một phe cho rằng mình tự tu, không có Thầy hướng dẫn, gọi là tu theo hạnh Độc Giác. Còn phe kia thì hiểu khác, họ bảo Độc Giác là người tu theo hạnh một mình, không có bè bạn. Xin Thầy giải thích dùm.

Nguyên Hương và các bạn thân mến !!!
Để trả lời câu hỏi này, chúng ta thử tìm hiểu xem, một đức Phật có bao nhiêu cách giáo hoá trong châu kỉ (kỉ nguyên) của đức Phật đó !!!???

Mọi người đều biết, một Đẳng Chánh Giác luôn luôn có đầy đủ ba thân… Và, tuỳ thời điểm, tuỳ đối tượng, tuỳ hoàn cảnh… vị Phật ấy dùng một thân trong ba thân để giáo hoá !!! Ba thân của một đức Phật gồm: Báo thân, Hoá thân và Pháp thân !!!

– Báo thân: Thân huyết nhục !!! Thị hiện sinh ra do cha mẹ hoà hiệp, nuôi lớn bằng cơm cháo thuốc men… Lớn lên bỏ nhà vào rừng tu học, chứng quả rốt ráo về trí tuệ, thuyết pháp độ sinh và sau cùng là nhập Đại Niết Bàn !!!

– Hoá thân: Các bài pháp, các cảnh giới do đức Phật ấy hoá hiện từ trí tuệ, để dẫn dắt chúng sanh lần lượt thành tựu từng bước, đến quả vị rốt ráo là Vô Thượng Bồ Đề… Hoá thân Phật, chính là Kinh điển mà hôm nay chúng ta đang đọc !!!

– Pháp thân: Chính là trí tuệ của một vị Phật !!! Pháp thân hay Vô Vi Xá Lợi (khác hữu vi xá lợi)… Là phần tinh tuý nhất từ Trí Tuệ Tối Thượng của một vị Phật. Sau khi Phật nhập Niết Bàn, được các Đại Bồ Tát thừa hưởng và thường xuyên thị hiện xuống cõi thế bằng nhiều loại thân tướng sai biệt, nhằm giúp chúng sanh tu tập và làm rõ những ẩn mật từ những gì Hoá Thân Phật (kinh điển) thuyết ra !!!

a) Trong thời kì đức Phật ấy còn tại thế, Phật dùng cả ba thân để thuyết pháp… Với Nhị thừa, dùng Báo thân (thuyết kinh bất liễu nghĩa) !!! Với Bồ Tát thừa dùng Hoá thân và Pháp thân (thuyết kinh liễu nghĩa) !!! Với các Đại Bồ Tát, dùng Pháp thân (thuyết kinh phương quảng) !!!

b) Trong thời kì đức Phật không còn tại thế, Phật dùng Hoá thân (kinh điển) hoặc dùng Pháp thân thông qua sự thừa hưởng từ Vô Vi Xá Lợi của các Đại Bồ Tát để giáo hoá !!! Chính điều này, kinh Hoa Nghiêm đã dạy như sau: “Viên mãn là Phật, tinh tấn là Bồ Tát…” Lời dạy này chứa nhiều ẩn mật, và nói lên sức tinh tấn của chư Phật là không rốt ráo nhập Niết Bàn (xem phẩm Nguyệt Dụ từ Đại Niết Bàn), cũng như tính chất thường hằng của giáo pháp (Tam bảo thường trụ) !!!

Như vậy, trong thời điểm hiện nay, hay trong châu kỉ của Thích Ca Mâu Ni… Tuy Báo thân Phật không còn tại thế, nhưng Hoá thân là kinh điển và Pháp thân là sự thị hiện dưới nhiều thân tướng sai biệt của các Đại Bồ Tát vẫn thường xuyên giáo hoá !!!

Cho nên, dù ta được học tập chính thức mà giác ngộ hay do tự đọc kinh điển mà giác ngộ thì, những ai giác ngộ trong châu kỉ của đức Phật Thích Ca Mâu Ni không được coi là Độc Giác !!! Bởi lẽ, kinh điển bây giờ chính là Thầy ta, đọc tụng kinh điển chính là đang được nghe Hoá Thân Phật thuyết pháp cho ta vậy !!!

Giống như các nhà khoa học của thế giới như: Isaac Newton, Albert Einstein, Galileo Galilei, Charles Robert Darwin, Alessandro Giuseppe Antonio Anastasio Volta…v…v…hiện tại không còn nữa !!! Nhưng những phát minh của họ còn lưu lại trong sách vở !!! Nay ta đọc sách của họ rồi hiểu ra, và tự cho điều ấy là do ta tự giác ngộ (Độc Giác)… Thì sự “tự cho” này là một trong những hình thức của “thậm xưng”, “tiếm xưng” hay “đánh cắp sở hữu trí tuệ” một cách vô lí !!!

Vì thế, hiểu rõ thuật ngữ cũng như các cảnh giới trong Phật đạo là điều rất quan trọng và cần thiết của người tu hành !!! Hiểu sai thuật ngữ, hoặc không hiểu hết ý nghĩa của cảnh giới, quả chứng..v..v… mà vội kết luận ta là thế này, ta là thế kia…!!! Sẽ dẫn đến việc vô tình hay cố ý trở thành người mắc những lỗi nêu trên (lỗi này không thể thành tựu trí tuệ) !!!

Nguyên Hương và bạn đọc thân mến !!!
Hy vọng, những giải thích ở trên, sẽ giúp các bạn nhận ra điều mình đang tu tập là gì, ở đâu ra, tên gọi của nó như thế nào !!!??? Chúc các bạn an vui, tinh tấn !!!

BQT rất mong, nhận được những câu hỏi lí thú và bổ ích từ các bạn !!!
22/04/2020
LÝ TỨ

Các bạn có thể gởi câu hỏi theo đường link sau
👉‪‪‪‪‪‪ ‪http://bit.ly/2K0aWfn

➡️ THÔNG BÁO !!!

BÌA SÁCH ANH LẠC LUẬN (TẬP I) CỦA TÁC GIẢ LÝ TỨ – ẢNH DO CÔNG TY MINH THẮNG CUNG CẤP – DỰ KIẾN PHÁT HÀNH VÀO TRUNG TUẦN THÁNG 5 NĂM 2020 – NHÀ XUẤT BẢN DÂN TRÍ !!!